ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 18 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
gaas', gaasi, .gaasi37 gaas
ga'llõrii, -, -d50 galerii
ga|raas', -raasi, -.raasi37 > .autokoda*
ga'rantii, -, -d50 > taganus
ga'ran|tii:r'mä, -tii:riq, -teeri63 garanteerima
ge'oloogia, -, -t3 geoloogia
ge'o|luu:g', -loogi, -luu:gi37 geoloog
gii:n', geeni, gii:ni37 geen
glo'balisii:rü|mä, -däq, -80 globaliseeruma
golf', golfi, .golfi37 golf
graafi|ga, -ga, -kat3 graafika
graafi|k, -gu, -kut13 graafik
gramm', grammi, .grammi37 gramm
grip|p', -i, -pi37 gripp
grup|p', -i, -pi37 grupp
gruusiala|= .gruusla|nõ, -(d)sõ, -st5 grusiin
gümnaasi|um', -umi, -.ummi38 gümnaasium
gü'mna|sist', -sisti, -.sisti37 gümnasist