ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 25 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
faas', faasi, .faasi37 faas
fail', faili, .faili37 > teedüstü*
fakt', fakti, .fakti37 fakt
fanaati|k, -gu, -kut13 fanaatik
fanaatili|nõ, -dsõ, -st5 fanaatiline
fantaasia, -, -t3 > ettekujotus
fa'nta|sii:r'mä, -sii:riq, -seeri63 > ette kujotama
fas|sism', -sismi, -.sismi37 fašism
fas |sist', -sisti, -.sisti37 fašist
fi'ligraanili |nõ, -dsõ, -st5 filigraanne
film', filmi, .filmi37 film
fi'loloogia, -, -t3 filoloogia
fi'lo|luu:g', -loogi, -luu:gi37 filoloog
fi'losoofia, -, -t3 filosoofia
fi'lo|suu:f', -soofi, -suu:fi37 filosoof
firma, -, -t2 firma, ettevõte
flandsõ, -, -t2 äärik (tehnikas)
fluu:r', floori, fluu:ri37 fluor
foto, -, -t2 > pilt', > pääväpilt'
fu·tu|rism', -rismi, -.rismi37 futurism
fu ·tu|rist', -risti, -.risti37 futurist
fund', fundi, .fundi37 fond
fü'sioloogia, -, -t3 füsioloogia
füüsi|ga, -ga, -kat3 > luu:du(s(õ))tsäpändämine*, > luu:du(s(õ))tsäpändüs*
füüsi|k, -gu, -kut13 > luu:du(s(õ))tsäpändäjä*