ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 49 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
šahh šahh' šahhi . šahhi37
šaht šaht' šahti . šahti37, kaiv ka(iv)o .kaivo37; ventilatsiooni šaht õhukorsna; lifti šaht liftimulk
šamanism šama|nism' -nismi -.nismi37, sama|nism' -nismi -.nismi37
šamanistlik šama.nistli|k -gu -kku38, sama.nistli|k -gu -kku38
šamott sa|mott' -moti -motti37
šampanja sampanja - -t2, šampanja - -t2, vatu|vein' -veini -.veini37, kõnnõk .sampus -õ -t9, nal' kibõna-.kangõ - -t1, kibõna|viin -viina -.viina30
šampinjon sampin|jon' -joni -.jonni38
šampoon sam|puu:n' -pooni -puu:ni37
šanss võimalus -õ -t9, šanss' šansi . šanssi37
šantaaž .vällä.pres'mi|ne -se -st5
šantažeerima .vällä .pres'mä
šarlott sarlotõ - -t2
šarmantne .köütvä - -t3, mii:ldüjä - -t3, meele .perrä, šar|mant' -mandi . -manti37
šarniir muna|k -gu -kut13, sar|niir' -niiri -.niiri37
šarž šarž šarži . šarži37, nal'anäo|pilt' -pildi -.pilti37
šassii raam' raami .raami37; šassiitraktor sassii, sass'a
šašlõkk .saslõk' .saslõgi .saslõkki38, šašlõkk' šašlõki šašlõkki38
šatään pruuni .hiu(s)sõgaq v .päägaq
šedööver šedüü:vri - -t1, .meistretüü: - -d52, hää tüü:
šeff ülemb -ä -ät13, .pääli|k -gu -kku38, .perre|mii:s' -mehe -mii:st39
šeik šeik' šeigi . šeiki37
šelf šelf' šelfi . šelfi37, matal'mer|i -e -d41
šerif šerif' -i -it13
šerpa šerpa - -t2
šerri šerri - -t2
šiffer . šifri - -t1, salakirä|võti -.võt'mõ -võtind16; salakirja lugemiseks on šifrit vaja salakirä lugõmisõs om võtind vaia
šifreerima šif|rii:r'mä -rii:riq -reeri63, sala.kirjä (.ümbre) .pandma
šikk .kikstu - -t1, pii:nü - -t1, šik|k -i -ki37, hunts|valt' -valdi -.valti37; vaatame, kas oled ikka šikk peole minema kaemiq, kas olõt iks kikstu v huntsvalt' poiss' pitto minemä
šilling šilling' -i -it13, killing' -i -it13
šimpans tsim|pans' -pansi -.panssi38
šinjoon puu:l'paru|k -ga -kat13, šin|juu:n' -jooni -juu:ni37
šlaager . šlaagri - -t1
šlikerdama triki|tämä -täq -dä82, sehverdä|mä -q -83, sehveldä|mä -q -83; šlikerdaja trikimiis'
šnitsel .snitsli - -t1
šokeerima šo|kii:r'mä -kii:riq -keeri63, hiidü|täma -täq -dä82, ärq .süändämä, .süändümä .pandma, .marru ajama, põrahta|ma -q -83; olen šokeeritud ma olõ šokeerit
šokolaad soko|laat' -laadi -.laati37; šokolaadikompvek sokolaadikumpvek'; šokolaaditahvel sokolaaditahvli
šortsid m .lühküq püksiq
šotlane .sotla|nõ -sõ -st5, .skotla|nõ -sõ -st5
šovinism šovi|nism' -nismi -.nismi37
šovinistlik šovi.nistli|k -gu -kku38
šrift kiri kirä v kir'a .kirjä v .kirja43, kirä|muu:d -moodu -muu:du37
švaa kiil' švaa - -d2; švaavokaal vaihõvabahelü
šveitser .sveitsri - -t1, ussõ.hoitja - -t3
šveitslane .sveitslä|ne -se -st5, hel.veetslä|ne -se -st5