ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y


Vahtsõnda
Löüt 29 kiräkotust. Lausidõ kunts'helü EKI & WI
öeldis kiil' tegehüs* -e -t9; peaaegu igas lauses on öeldis pia õgan lausõn om tegehüs
öeldu üteld -ü -üt1, üteld asi; selgitas öeldut paari näite varal selet' üteldüt (asja) paari näütegaq; öeldut ei saa tagasi võtta üteldüt saa-iq tagasi võttaq
öine üü:se|ne -dse -st5; mis sa röögid öisel ajal miä sa röögit üüsedsel aol; öise eluviisiga inimene, loom v öine tont, vaim üüelläi
ökoloogia ökoloogia - -t3, keskkunnaoppus -õ -t9, keskkunnatii:dü|s -(se) -(s)t10
ökoloogiline keskkunna-, .hoitja - -t3; ökoloogiline katastroof keskkunna häötüs v hukatus; ökoloogiline põllumajandus hoitja põllumajandus
ökonoomia kokko|hoit -hoiu -.hoitu36
ökonoomika majandamistii:dü|s -(se) -(s)t10, tulo(lisus)oppus* -õ -t9
öö üü: - -d51; ööaeg enne ja pärast keskööd õdagunõ ja hummogunõ üü; suvine öö on lühike suvinõ üü om lühkene; olin öö otsa tööl olli terve üü v läbi üüd tüül; veetis öö sõbra pool oll' üüd sõbra puul v man; head ööd! hääd üüd!; temalt pole mõtet küsida, ta ei tea ööd ega ilma timä käest olõ-iq mõtõt küssüq, tä tiiä-iq üüst ei ilmast; panin akna ööseks kinni panni aknõ üüses kinniq
ööbik sisas .siska sisast22, sisask' -i -it13; ööbik ja peoleo tulevad siis, kui pungad hakkavad puhkema ja puud lehte minema sisask' ja piho tulõvaq sõ:s, ku urb nakkas lahki minemä ja leht' puuhtõ tulõma
ööbima üü:d olõma; ööbib tuttavate pool om tutvidõ puul üüd
ööelu üü:|elo -elo -ello26; noored läksid ööeluga tutvuma noorõq lätsiq üüello kaema
öökapp üü:kapikõ|nõ -sõ -ist8
öökima lök|kelemä -eldäq -kele85, läk|kelemä -eldäq -kele85, läkäske|(l)lemä v läkäte|(l)lemä -lläq -(l)le86; ossõnda|ma -q -83, ossõndõ|(l)lõma -llaq -(l)lõ86; mis sa öögid, oksenda ennast tühjaks! miä sa lökkelet, ossõndaq hinnäst tühäs!
ööklubi üü:klu|bi -bi -pi26
öökull (üü:)kak|k -u -ku37, üü:|kull' -kulli -.kulli37
öökülm hall halla .halla30, üü:|külm -külmä -.külmä35; öökülmade oht püsib üüse või viil hall maaha tullaq
öömaja üü:|maja -maja -majja v -maia28; 
 sai postimajas öömaja sai postimajan üüd ollaq; oli minu juures öömajal oll' muq puul üüd
ööpäev üü:|päiv -päävä -.päivä35; haiget jälgiti ööpäev läbi tõbidsõ perrä kaeti üüd ku päivä
öörahu üü:rah|u -u -hu26; vali muusika rikub öörahu kõva muusiga rikk üürahhu
öösel üü:se; öösel on pime üüse om pümme
öösiti öie, .öilde, üü:silde, üü:se; ta on öösiti tööl ja päeval magab tä om üüse tüül ja päivä maka
öösorr üü:kan|a -a -na28, üü:lok|k' -i -ki37, kaaratsor|i -i -ri26
öösärk üü:|rõivas -.rõiva -rõivast15, üü:|hamõq -.hammõ -hamõt18, üü:|särk' -särgi
-.särki37
öötund üü:|tunn' -tunni -.tunni37, üü:|aig -ao -.aigo36; kell näitas teist öötundi kell näüdäs' tõist üütunni; jõudis koju hilisel öötunnil sai ilda üüse kodo
öövahetus üü:.vaihtus -õ -t9, üü:|tüü: - -d52; m üü:tüü:|liseq -.liisi -.liisi37; öövahetus kestis kümnest õhtul kuueni hommikul üüvaihtus oll' kümnest õdagu kuvvõniq hummogu
öövaht üü:|vaht' -vahi -.vahti37
öövalve üü:|vaht' -vahi -.vahti37, üü:|valvõq 
-.valvõ -valvõt18, üü:sene vahipidämine; sadamas on öövalve sadaman om üüvalvõq; ta jäi öövalvesse tä jäi üüvahti
ööviiul kasvot käo|kii:l' -keele -kii:lt40, üü:|kannõl' -.kandlõ -kannõld23, üü:kannikõ|nõ -sõ -ist8