ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 18 kiräkotust.
gaaś, gaasi, .gaasi37 gaas
ga'llõrii, -, -d50 galerii
ga|raaś, -raasi, -.raasi37 > .autokoda*
ga'rantii, -, -d50 > taganus
ga'ran|ti̬i̬ŕmä, -ti̬i̬riq, -teeri63 garanteerima
ge'oloogia, -, -t3 geoloogia
ge'o|lu̬u̬ǵ, -loogi, -lu̬u̬gi37 geoloog
gi̬i̬ń, geeni, gi̬i̬ni37 geen
glo'balisi̬i̬|mä, -däq, -80 globaliseeruma
golḟ, golfi, .golfi37 golf
graafi|ga, -ga, -kat3 graafika
graafi|k, -gu, -kut13 graafik
gramḿ, grammi, .grammi37 gramm
grip|ṕ, -i, -pi37 gripp
grup|ṕ, -i, -pi37 grupp
gruusiala|= .gruusla|nõ, -(d)sõ, -st5 grusiin
gümnaasi|uḿ, -umi, -.ummi38 gümnaasium
gü'mna|sisť, -sisti, -.sisti37 gümnasist