ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 25 kiräkotust.
faaś, faasi, .faasi37 faas
faiľ, faili, .faili37 > teedüstü*
fakť, fakti, .fakti37 fakt
fanaati|k, -gu, -kut13 fanaatik
fanaatili|nõ, -dsõ, -st5 fanaatiline
fantaasia, -, -t3 > ettekujotus
fa'nta|si̬i̬ŕmä, -si̬i̬riq, -seeri63 > ette kujotama
fas|sisḿ, -sismi, -.sismi37 fašism
fas |sisť, -sisti, -.sisti37 fašist
fi'ligraanili |nõ, -dsõ, -st5 filigraanne
filḿ, filmi, .filmi37 film
fi'loloogia, -, -t3 filoloogia
fi'lo|lu̬u̬ǵ, -loogi, -lu̬u̬gi37 filoloog
fi'losoofia, -, -t3 filosoofia
fi'lo|su̬u̬ḟ, -soofi, -su̬u̬fi37 filosoof
firma, -, -t2 firma, ettevõte
flandsõ, -, -t2 äärik (tehnikas)
flu̬u̬ŕ, floori, flu̬u̬ri37 fluor
foto, -, -t2 > pilť, > pääväpilť
fu·tu|risḿ, -rismi, -.rismi37 futurism
fu ·tu|risť, -risti, -.risti37 futurist
funď, fundi, .fundi37 fond
fü'sioloogia, -, -t3 füsioloogia
füüsi|ga, -ga, -kat3 > lu̬u̬du(s(õ))tsäpändämine*, > lu̬u̬du(s(õ))tsäpändüs*
füüsi|k, -gu, -kut13 > lu̬u̬du(s(õ))tsäpändäjä*