ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y
Löüt 109 kiräkotust.
bakter pisilä|ne -se -st5; atsidofiilbakter hapnõpiimäpisiläne
balansseerima tasa.kaalu .hoitma v ajama
ballaad muus, kirj laululu|gu -u -ku27
ballett muus bal|letť -leti -letti37
balti balti; balti keeled balti keeleq
baltisaksa baltiśaksa; baltisaksa keel baltiśaksa kiiľ
baltisakslane balti. śaksla|nõ -sõ -st5, kõnnõk säks säksa .säksa30, śaks śaksa . śaksa30
banaalne pro(o)sta - -t2, .lihtsä - -t3, laba|nõ -dsõ -st7; see on väga banaalne anekdoot taa om väega prosta nali
bande (päti)kamp (-)kamba (-).kampa31, päti|punť -pundi -.punti37, rü̬ü̬vli|kari -kaŕa -.karja43, rü̬ü̬vli|kamp -kamba -.kampa31, rü̬ü̬vli|parḱ -pargi -.parki37
bandiit rü̬ü̬vli - -t1, sisś sissi .sissi37
bankett pido|sü̬ü̬ -söögi -sü̬ü̬ki37
baptist bap|tisť -tisti -.tisti37, naľ .pistlä|ne -se -st5
barakk saras .sarda sarast23, sar|rai -aja -ajat4
baranka parasḱ -i -it13, paranka - -t1; barankaküpsetaja parasḱnik
barbaarne jäle|dü -dü -tüt1, mõtsi|k -gu -kut13
barbar mõtsinemi|ne -se -st5, .mõtsla|nõ -sõ -st5, mõtsali|nõ -sõ -st5, .barba|ŕ -ri -rit4
barett ba|retť -reti -retti37
bariton muus bari|toń -toni -.tonni38
barjäär piird piiru .piirdu36, piiŕ piiri .piiri37
barokk ba|rokḱ -roki -rokki37
barrikaad (h)uulidsatropusḱ -i -it13, (h)uulidsapidähüs -e -t9
barter .vaihtus|kaup -kauba -.kaupa30
baseeruma tugõ(hõ)ma tukõq v .toedaq tukõ v tugõhõ88, põḣandu|ma* -daq -84, (minkagiq pääl) .saisma (.)saistaq saisa66; faktidel baseeruv ettekanne faktõ pääl saisva ettekannõq; millel su jutt baseerub? mink perrä sa taad kõ̭nõlõt v mille pääle su jutt tugõhõs v põḣandus?; kus väekoondis baseerub? kon sõ̭avägi om? v kon sõ̭aväe tugikotus om?
bask basḱ baski .baski37
baski: baski keel baski kiiľ
bass muus torrõ v jämme helü, basś bassi .bassi37; bassikeel jämme kiiľ; basskitarr basśkitra
bassein ujola - -t4, tsukõlus* -õ -t9, tsukõlmu* - -t1; ujulas on mitu basseini tsukõlusmajan om mitu tsukõlust; settebassein sagolumṕ; Peipsi ja Pihkva järve bassein Peipsi ja Pihkva järve vesikund; basseiniga saun tsukõlusõgaq sann
batuut paťa* - -t2, karõlus* -õ -t9, .trampli* - -t1, .tramp-lin|a* -a -na28; lapsed läksid batuudile latsõq lätsiq karõlusõ pääle
beebi nisa|latś -latsõ -last39, rinna|latś -latsõ -last39
beež beeś beesi .beesi37, liiva.karva; kuhu sa lähed selle beeži koerakesega? kohe sa läät taa beesi pinikesegaq?
begoonia .ingli|siib -siiva -.siiba33
beib kõnnõk tibike|ne -se -ist8, tsirgukõ|nõ -sõ -ist8
bensiin .pen|(d)siń -(d)sini -.(d)sinni38, pen|(d)siń -i -it4, kõnnõk pents pendsu .pentsu37; kas sa bensiini võtsid? kas sa pendsinni võtiq?
besee muśokoogikõ|nõ* -sõ -ist8, besee - -d50; beseekook kütsevatukuuḱ
betoon tsimmenď -i -it13, pe(t)toń -i -it13, pett|oń -oni -.onni38
biifsteek küdset .tõpraliha
bikiinid m tsukõlus|.rõivaq -.rõividõ -.rõivit22, m päävä.võtmis|.rõivaq -.rõividõ -.rõivit22, m bi|kiiniq -kiiniq -.kiine37
bilanss rehnudi tasakaal, bilansś bilansi bi.lanssi37; vajame bilansivõimelist raamatupidajat otsimiq säänest rehnudipidäjät, kiä mõist rehnudi tasakaalu pandaq
binokkel pikḱ|silm -silmä -.silmä35
biograafia elolu|gu -u -ku27
bioloogia bíoloogia - -t3
bioloogiline bíoloogili|nõ -dsõ -st5
biosfäär (Maa) elo|kihť* -kihi -.kihti36
biskviit .písk|viiť -viidi -.viiti37, prääni|k -gu -kut13, prääńk(as) .präänka prääńkast15
blameerima häpü tegemä
blankett planḱ plangi .planki37, planḱ|papõŕ -.paprõ -papõrd22, papõŕ .paprõ papõrd22
blaseeruma .tündsü|mä -däq -80, .tüntsü|mä -däq -80, tülgäh(t)ü|mä -däq -84, .tülpü|mä -däq -80
blokaad (.ümbre).piirdmi|ne -se -st5, .ümbre|.haardmi|nõ -sõ -st5, kinniqpidämi|ne -se -st5
blokeerima .ümbre .piirdmä v .haardma, kinniq pidämä
blokeeruma .nühkä vidämä
blokk kinniqpidämi|ne -se -st5, pidähüs -e -t9; ütisüs -e -t9; riikide sõjalised blokid riike syalidsõq ütisüseq
blond linalak|k -a -ka37, .valgõpää - -d50, lina|hius -.hiu(s)sõ -hiust11
blondeerima pleegü|tämä -täq -dä82, pala|(ha)ma -laq v -adaq -la v -aha88; blondeeris end ära tekḱ v pleegüť umaq hiusõq valgõs
blondiin lina|lihť -lihi -.lihti36, helle - -t14, .valgõpää - -d50
bluff hausś hausi .haussi37
boheemlane .murrõldaq hinǵ, holďo - -t2; boheemlike eluviisidega ilma murrõldaq
boikoteerima .nimme minemäldäq v tegemäldäq .jätmä, .põlgõlõma* põlõldaq .põlgõlõ85, boiko|ti̬i̬ŕmä -ti̬i̬riq -teeri63; boikoteeriti valimisi jäeti valimiisile nimme minemäldäq
boikott bóikot|ť -i -ti37
bolševik inämblä|ne -se -st5
boniteet mõts .häädüs -e -t9; boniteediklass häädüsklasś
booraks keem pur|a -a -ra26
borš borsś borsi .borssi37, peedi|ru̬u̬g -ruvva -ru̬u̬ga32
boss ülemb -ä -ät13, esänd -ä -ät13, herr herrä .herrä35, .perre|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
botaanika kasvoti̬i̬dü|s -(se) -(s)t10, botaani|ga -ga -kat3
botaanikaaed kasv|aid -aia -.aida33, botaaniga|aid -aia -.aida33
bravuuritsema tsäristä|mä -q -83
bravuurne tsärre - -t14, väke täüs
bretoon bre|tu̬u̬ń -tooni -tu̬u̬ni37
bretooni: bretooni keel bretooni kiiľ
bridž britś britsi .britsi37
brigaad bri|gaať -gaadi -.gaati37
brigadir brika|tiiŕ -tiiri -.tiiri37
brikett priget|ť -i -ti37, prike|ť -di -tit13
briljant bril|janť -jandi -.janti37, timman|ť -di -tit13
briljantne suurõperäli|ne -dse -st5, .väega v ilm.kistumaldaq hää; õpilasel on briljantsed teadmised koolilatsõl ommaq väega hääq tiidmiseq; briljantne keeleoskus ilmkistumaldaq hää keelemõistminõ
britt brit|ť -i -ti37
broderii .välläummõlus -õ -t9
broneerima kinniq .pandma; broneerime lennupileti panõmiq linnupiledi kinniq
bronhiit tävvütoropalani|k -gu -kku38
brošüür raamadukõ|nõ v raamadugõ|nõ -sõ -ist8, vihukõ|nõ -sõ -ist8, (h)ehvť (h)ehvti.(h)ehvti37; võru keelt tutvustav brošüür vihukõnõ võro keele kotsilõ
brutaalne .jõhkra - -t3, .hirmsa - -t3, jõhiku|nõ -dsõ -st5, hu̬u̬ľmaldaq; käitus brutaalselt olľ jõhkra; brutaalne veretöö hirmsa veretüü
bruto bruto - -t2
brünett tummõ v musta .päägaq, tuglas .tukla tuglast22, (naasõ kotsilõ) mustakõ|nõ -sõ -ist8; kes see brünett sul oli? kiä tuu mustakõnõ sul olľ?
budism bu|dísḿ -d í smi -.d í smi37, buda usk; budausuline, budist budausolinõ, budisť, budalanõ
bukett pukõ|ť -di -tit13
buldooser buldoosõ|ŕ -ri -rit4, sahk saha .sahka33, ter|ä -ä -rä24; lükkasin buldooseriga tee lahti touksi sahagaq tii vallalõ
bulgaaria: bulgaaria keel bulgaaria kiiľ
bulgaarlane bul.gaarla|nõ -sõ -st5
buss busś bussi .bussi37; bussipeatus bussipiätüs
buum mine|ḱ -gi -kit13, .hullus -õ -t9, hu̬u̬|g - -gu36; kukeseenebuum kikkaseenehullus; ostubuum ostmishullus; beebibuum latsõsaamislainõq; emapalk vallandas beebibuumi imäpalgast tulľ latsõsaamislainõq; laenubuum lainuvõtmislainõq
böfstrooganov m .tõpralihapalakõsõq tomadisoostigaq
börs maj väärt.paprõ|turg -turu -.turgu36, börsś börsi .börssi37
büdžett etterehkendüs* -e -t9
bülletään teedäq.andmi|nõ -sõ -st5
bürokraat .paprõ.võimla|nõ* -sõ -st5, .paprõvõimu|mi̬i̬ś* -mehe -mi̬i̬st39, büro|kraať -kraadi -.kraati37
bürokraatia .paprõ|võim* -võimu -.võimu37, bürokraatia - -t3
bürokraatlik .paprõvõimu-
büroo .kontoŕ -i -it4, .kon|toŕ -tori -.torri38; .kun|tuŕ -turi -.turri38
büst rinnaku|jo -jo -jjo v -io26