ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y
Löüt 50 kiräkotust.
šahh šahḣ šahhi . šahhi37
šaht šahť šahti . šahti37, kaiv ka(iv)o .kaivo37; ventilatsiooni šaht õhukorsna; lifti šaht liftimulk
šamanism šama|nisḿ -nismi -.nismi37, sama|nisḿ -nismi -.nismi37
šamanistlik šama.nistli|k -gu -kku38, sama.nistli|k -gu -kku38
šamott sa|motť -moti -motti37
šampanja sampanja - -t2, šampanja - -t2, vatu|veiń -veini -.veini37, kõnnõk .sampus -õ -t9, naľ kibõna-.kangõ - -t1, kibõna|viin -viina -.viina30
šampinjon sampin|joń -joni -.jonni38
šampoon sam|pu̬u̬ń -pooni -pu̬u̬ni37
šanss võimalus -õ -t9, šansś šansi . šanssi37
šantaaž .vällä.preśmi|ne -se -st5
šantažeerima .vällä .preśmä
šarlott sarlotõ - -t2
šarmantne .köütvä - -t3, mi̬i̬ldüjä - -t3, meele .perrä, šar|manť -mandi . -manti37
šarniir muna|k -gu -kut13, sar|niiŕ -niiri -.niiri37
šarž šarž šarži . šarži37, naľanäo|pilť -pildi -.pilti37
šassii raaḿ raami .raami37; šassiitraktor sassii, sasśa
šašlõkk .saslõḱ .saslõgi .saslõkki38, šašlõkḱ šašlõki šašlõkki38
šatään pruuni .hiu(s)sõgaq v .päägaq
šedööver šedü̬ü̬vri - -t1, .meistretü̬ü̬ - -d52, hää tü̬ü̬
šeff ülemb -ä -ät13, .pääli|k -gu -kku38, .perre|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
šeik šeiḱ šeigi . šeiki37
šelf šelḟ šelfi . šelfi37, mataľmer|i -e -d41
šerif šeriḟ -i -it13
šerpa šerpa - -t2
šerri šerri - -t2
šiffer . šifri - -t1, salakirä|võti -.võťmõ -võtind16; salakirja lugemiseks on šifrit vaja salakirä lugõmisõs om võtind vaia
šifreerima šif|ri̬i̬ŕmä -ri̬i̬riq -reeri63, sala.kirjä (.ümbre) .pandma
šikk .kikstu - -t1, pi̬i̬ - -t1, šik|k -i -ki37, hunts|valť -valdi -.valti37; vaatame, kas oled ikka šikk peole minema kaemiq, kas olõt iks kikstu v huntsvalť poisś pitto minemä
šilling šillinǵ -i -it13, killinǵ -i -it13
šimpans tsim|panś -pansi -.panssi38
šinjoon pu̬u̬ľparu|k -ga -kat13, šin|ju̬u̬ń -jooni -ju̬u̬ni37
šlaager . šlaagri - -t1
šlikerdama triki|tämä -täq -dä82, sehverdä|mä -q -83, sehveldä|mä -q -83; šlikerdaja trikimiiś
šnitsel .snitsli - -t1
šokeerima šo|ki̬i̬ŕmä -ki̬i̬riq -keeri63, hiidü|täma -täq -dä82, ärq .süändämä, .süändümä .pandma, .marru ajama, põrahta|ma -q -83; olen šokeeritud ma olõ šokeerit
šokolaad soko|laať -laadi -.laati37; šokolaadikompvek sokolaadikumpveḱ; šokolaaditahvel sokolaaditahvli
šortsid m .lühküq püksiq
šoti: šoti keel soti kiiľ, skoti kiiľ
šotlane .sotla|nõ -sõ -st5, .skotla|nõ -sõ -st5
šovinism šovi|nisḿ -nismi -.nismi37
šovinistlik šovi.nistli|k -gu -kku38
šrift kiri kirä v kiŕa .kirjä v .kirja43, kirä|mu̬u̬d -moodu -mu̬u̬du37
švaa kiiľ švaa - -d2; švaavokaal vaihõvabahelü
šveitser .sveitsri - -t1, ussõ.hoitja - -t3
šveitslane .sveitslä|ne -se -st5, hel.veetslä|ne -se -st5