ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
Löüt 50 sõnaartiklit ja 99 sõnna
šahh šahḣ šahhi .šahhi37
šaht šahť šahti .šahti37, kaiv ka(iv)o .kaivo37 ventilatsiooni šaht õhukorsna; lifti šaht liftimulk;
šamaan nõid nõia .nõida33, ša|maań -maani -.maani37, sa|maań -maani -.maani37
šamanism šama|nisḿ -nismi -.nismi37, sama|nisḿ -nismi -.nismi37
šamanistlik šama.nistli|k -gu -kku38, sama.nistli|k -gu -kku38
šamott sa|motť -moti -motti37
šampanja sampanja - -t2, šampanja - -t2, vatu|veiń -veini -.veini37, kõnnõk .sampus -õ -t9, naľ kibõna.kangõ - -t1, kibõna|viin -viina -.viina30
šampinjon sampin|joń -joni -.jonni38
šampoon sam|pu̬u̬ń -pooni -pu̬u̬ni37
šanss võimalus -õ -t9, šansś šansi .šanssi37
šantaaž .vällä.preśmi|ne -se -st5
šantažeerima .vällä .preśmä
šarlatan petüsḱ -i -it13
šarlott sarlotõ - -t2
šarmantne .köütvä - -t3, mi̬i̬ldüjä - -t3, meele .perrä , šar|manť -mandi .-manti37
šarniir muna|k -gu -kut13, sar|niiŕ -niiri -.niiri37
šarž šarž šarži .šarži37, naľanäo|pilť -pildi -.pilti37
šassii raaḿ raami .raami37 šassiitraktor sassii, sasśa;
šašlõkk .saslõḱ .saslõgi .saslõkki38, šašlõkḱ šašlõki šašlõkki38
šatään pruuni .hiu(s)sõgaq v .päägaq
šedööver šedü̬ü̬vri - -t1, .meistretü̬ü̬ - -d52, hää tü̬ü̬
šeff ülemb -ä -ät13, .pääli|k -gu -kku38, .perre|mi̬i̬ś -mehe -mi̬i̬st39
šeik šeiḱ šeigi .šeiki37
šelf šelḟ šelfi .šelfi37, mataľmer|i -e -d41
šerif šeriḟ -i -it13
šerpa šerpa - -t2
šerri šerri - -t2
šiffer .šifri - -t1, salakirä|võti -.võťmõ -võtind16 salakirja lugemiseks on šifrit vaja salakirä lugõmisõs om võtind vaia;
šifreerima šif|ri̬i̬ŕmä -ri̬i̬riq -reeri63, sala.kirjä (.ümbre) .pandma
šikk .kikstu - -t1, pi̬i̬ - -t1, šik|k -i -ki37, v hunts|valť -valdi -.valti37 vaatame, kas oled ikka šikk peole minema kaemiq, kas olõt iks kikstu v huntsvalť poisś pitto minemä;
šilling šillinǵ -i -it13, killinǵ -i -it13
šimpans tsim|panś -pansi -.panssi38
šinjoon pu̬u̬ľparu|k -ga -kat13, šin|ju̬u̬ń -jooni -ju̬u̬ni37
šlaager .šlaagri - -t1
šlikerdama triki|tämä -täq -dä82, sehverdä|mä -q -83, sehveldä|mä -q -83 šlikerdaja trikimiiś;
šnitsel .snitsli - -t1
šokeerima šo|ki̬i̬ŕmä -ki̬i̬riq -keeri63, hiidü|täma -täq -dä82, ärq .süändämä , .süändümä .pandma , .marru ajama , põrahta|ma -q -83 olen šokeeritud ma olõ šokeerit;
šokolaad soko|laať -laadi -.laati37 šokolaadikompvek sokolaadikumpveḱ; šokolaaditahvel sokolaaditahvli;
šortsid .lühküq püksiq
šoti: šoti keel soti kiiľ, skoti kiiľ;
šotlane .sotla|nõ -sõ -st5, .skotla|nõ -sõ -st5
šovinism šovi|nisḿ -nismi -.nismi37
šovinistlik šovi.nistli|k -gu -kku38
šrift kiri kirä v kiŕa .kirjä v .kirja43, kirä|mu̬u̬d -moodu -mu̬u̬du37
švaa kiiľ švaa - -d2 švaavokaal vaihõvabahelü;
šveitser .sveitsri - -t1, ussõ.hoitja - -t3
šveitslane .sveitslä|ne -se -st5, hel.veetslä|ne -se -st5