ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon
a b c d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y
Löüt 1249 kiräkotust.
Aafrika Afriga v Afrik Afrikahe Afrika(h)n
Aakre .Aakre -he -(h)n , .Aagre -he -(h)n
Aardla .Aardla -he -(h)n
Aarna .Aarna -he -(h)n , .Kiuma.mõisa -he-(h)n
Aasia Aasia -he -(h)n
Aasovi meri (.) Aasovi meri
Abhaasia Abhaasia -he -(h)n
Abja Abja .Apja Abja(h)n
Abruka Abruka -he -(h)n
Adavere Ada|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Adiste m Adi|stõ -stõhe v -tsihe -stõ(h)n v -tsi(h)n , Ať s -he -(h)n
Aegna saar .Aigna v .Äignä saaŕ
Aegviidu Aigviidü Aig.viitü Aigviidü(h)n
Afganistan Afganis|tań -.tan(n)i -tani(h)n
Ahja Aḣa v Ahja -lõ -l
Ahja jõgi Aḣa v Ahja jõgi
Ahtme .Ahtmõ -he -(h)n
Ahunapalu Ahuna|palo -.pallo -palo(h)n
Ahvenamaa Ahunamaa -lõ -l
Aiaste Aiastõ -he -(h)n
Alatskivi Alatskivi -le -l
Albaania Albaania -he -(h)n
Albu Aľbu Aľpu Aľbu(h)n
Aleksandri vald Al(l)eksandri vald
Almatõ Almatõ -he -(h)n
Alpid Albiq .Alpõhe .Albõ(h)n , Albi mäeq v .Alpõ mäeq
Alžeeria Al ž eeriä v Algeeriä -he -(h)n
Alūksne Alu|liin -liina -.liina , Mari(n)|burǵ -.burgi -burgi(h)n
Amazonas Amazonas Amazonassõhe Amazonassõ(h)n, Amasoonas Amasoonassõhe Amasoonassõ(h)n
Ambla .Ambla -he -(h)n
Ameerika Ameeriga v Ameerik Ameerikahe Ameerika(h)n
Ameerika Ühendriigid Ameeriga Ütis|riigiq -.riikehe -riige(h)n
Amsterdam Amstõr|daḿ -.dam(m)i -dami(h)n
Amudarja Amudarja -htõ -(h)n
Amuur Amuuŕ A.muuri Amuuri(h)n
Andid Andiq .Andõhe Andõ(h)n, Andi mäeq
Andorra Andorra An.dorra v Andorrahtõ Andorra(h)n
Angara Angara Angarahe Angara(h)n, Angaraa Angaraahtõ Angaraa(h)n
Angola Angola Angolahe Angola(h)n , Angoola Angu̬u̬la v Angoolahtõ Angoola(h)n
Ankara .Ankara -he -(h)n
Anna Anna .Anna Anna(h)n
Annapurna Annapurna
Annelinn Annõ|liin -.liina -liina(h)n
Annemõisa Annõ.mõisa -he -(h)n
Anseküla kihelkond Anśekülä kihlkund
Antarktika Antarktiga v Antarktik Antarktikahe Antarktika(h)n
Antarktis Ant.arktis Ant.arktistõ Ant.arktisõ(h)n
Antigua ja Barbuda Antigua ja Barbuda - pääle - pääl
Antkruva Antk|ruva -.ruvva -ruva(h)n
Antsla .Antsla -he v -lõ -(h)n v -l
Ape Hopa Hoppa Hopa(h)n
Araabia Araabia -he -(h)n
Araabia Ühendemiraadid Araabia Ütisemi|raadiq -.raatõhe -raadõ(h)n
Araali meri Araali meri
Ararat Ararati mägi, Ararať
Aravu Aravu -lõ -l
Argentina Argentina Argentinahtõ Argentina(h)n , Argõntiina Argõn.tiina Argõntiina(h)n
Arktika Arktiga v Arktik Arktikahe Arktika(h)n
Armeenia Armeeniä -he -(h)n
Aruba Aruba - pääle - pääl
Arula Arula -he -(h)n
Aserbaidžaan Asõrbai|džaań -.džaani -džaani(h)n
Aseri Asõri -he -(h)n
Aşgabat Asgabať Asgabatti Asgabati(h)n, A ş gabat A ş gabatti A ş gabati(h)n
Astana Astana -he -(h)n
Ateena Ateena A.teena v Ateenahtõ Ateena(h)n , Ati̬i̬n Ati̬i̬na Ateena(h)n
Atlandi ookean .Atlandi ilmameri
Audru .Audru -he -(h)n
Austraalia Austraalia -he -(h)n
Austria .Austria -he -(h)n
Avinurme Avi|nurmõ -.nurmõ -nurmõ(h)n
Bahama Bahama -lõ -l
Bahrein Bahraiń Bah.raini Bahraini(h)n
Baikal .Baikaľ -ihe -i(h)n
Bakuu Bakuu -htõ -(h)n
Balkan .Balkań -ilõ -il
Baltimaad Balti|maaq -mailõ -mail
Bangladesh Bangladesh Bangla.deshi Bangladeshi(h)n
Barbados Barbados Barbadosõ pääle Barbadosõ pääl
Barcelona Barcelona -htõ -(h)n , Barce|loona -lu̬u̬na -loona(h)n
Baskimaa Baski|maa -maalõ -maal
Belgia ( .)Belgiä -he -(h)n
Belgrad Belgraď Bel.gr(a)adi Belgradi(h)n , Beograď Beo.gr(a)adi Beogradi(h)n
Benin Beniń -ihe -i(h)n
Berliin Ber|liiń -.liini -liini(h)n
Bermuda Bermuda -he -(h)n
Bern Berń .Berni Berni(h)n
Bhutan Bhutań Bhutanihe Bhutani(h)n , Butań -ihe -i(h)n
Boliivia Bo(.)liivia -he -(h)n
Bosnia .Bosnia -he -(h)n
Bosnia-Hertsegoviina .Bosnia-Hertsego|viina -.viina v -viinahtõ -viina(h)n , .BosniaHercegovina -he v -htõ -(h)n
Botswana Botswana -he -(h)n
Brahmaputra Brahma.putra
Brasiilia Brasiilia -he -(h)n
Bratislava Bratis|lava -.lavva -lava(h)n
Brunei Brunei -hte -(h)n
Brüssel Brüsseľ -ihe -i(h)n
Budapest Buda|pesť -.pesti -pesti(h)n
Buenos Aires Buenos Aires Buenos Airessehe Buenos Airesse(h)n
Bukarest Buka|resť -.resti -resti(h)n
Bulgaaria Bulgaaria -he -(h)n
Burkina Faso Burkina Faso -htõ -(h)n
Burundi Burundi Bu.runti v Burundihtõ Burundi(h)n
Cēsis Võnnu .Võndu Võnnu(h)n, C ē sis -sehe -se(h)n
Chişinău Chisinau [ kissinõu ] -htõ -(h)n
Colombia Colombia -he -(h)n , Kolumbia -he -(h)n
Cooki saared Cooki saarõq
Costa Rica Costa Rica -htõ -(h)n
Dagestan Dages|tań -.tan(n)i -tani(h)n , Dagõs|tań -.tan(n)i -tani(h)n
Damaskus Da.maskus -tõ -õ(h)n
Daugava Väinä jõgi, Daugava
Daugavpils Väinä|liin -.liina -liina(h)n , Tina|burǵ -.burgi -burgi(h)n , Daugav|pils -.pilssi -pilsi(h)n
Delhi Delhi [ deeli ] Delhihte v .Delhi Delhi(h)n
Djibouti Djibouti [ tsibuuti ] -htõ -(h)n
Dnepr Dnipŕ, .Dnipri jõgi
Dnestr Dnistŕ, .Dnistri jõgi
Dominica Dominica -htõ -(h)n
Dominikaani Vabariik Dominikaani vabariiḱ
Don Don .Donni Doni(h)n , Doni jõgi
Donetsk Donets -ihe -i(h)n
Doonau Doonau -htõ -(h)n , Duna jõgi
Dortmund Dort|munď -.mundi -mundi(h)n
Džomolungma Džomo.lungma , Qomolangma [ tśomo.langma ]
Dublin Dubliń -ihe -i(h)n , Baile Atha Cliath [ b ľ a klie ] Baile Atha .Cliathi Baile AthaCliathi(h)n
Dvina Vienajõgi, Dvina jõgi
Ecuador Ecuadoŕ Ecua.dor(r)i Ecuadori(h)n
Eesti Eesti Eestihte v .Eestihe v .Eesti Eesti(h)n, Esti Estihte v Estihe v .Esti Esti(h)n
Eestimaa Eestimaa -lõ -l
Egiptus E.güptüs -te -e(h)n , Egüpť E.güpti Egüpti(h)n , Egüptimaa -lõ -l
Ekvatoriaal-Guinea Guinea [ ginea ] -htõ-(h)n , Ekvatoriaal-Guinea -htõ -(h)n
El Salvador El Salvadoŕ El Salva.dor(r)iEl Salvadori(h)n , Salva|doŕ -.dor(r)i -dori(h)n
Elbe Elbe .Elbe v . Elbehe Elbe(h)n , Elbe jõgi
Elbrus .Elbrus
Elevandiluurannik Eelevandiluu|rand -.randa -ranna(h)n , Cote d’Ivoire [ kotevuaar ] Cote d’Ivoire’i Cote d’Ivoire’i(h)n
Elistvere Elist|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Elva .Elvä -he -(h)n
Emajõe-Suursoo Imäjõ̭õ̭ suuŕsu̬u̬
Emajõg i Imäjõgi
Emmaste Em(m)astõ -he -(h)n
Eoste .Eostõ -he -(h)n
Erastvere Eräst|vere -vi̬i̬rde -veren
Erie järv Erie [iir i] jär
Eritrea Eritrea -htõ -(h)n
Etioopia Etioopi a -he -(h)n, Et(h)iopia -he-(h)n
Etna .Etna tulõmägi
Eufrat .Eufrať .Eufratti Eufrati(h)n
Euraasia Euraasia -he -(h)n , Õuraasia -he-(h)n
Euroopa Euru̬u̬pa -he -(h)n , Õuru̬u̬pa -he-(h)n
Falklandi saared Falklanď Falk.landi Falklandi(h)n, Falklandi saarõq , Malviini saarõq
Fidži Fi i -le -l, Viti -le -l
Filipiinid Fili|piiniq -.piine pääle -.piine pää l, Pili|piniq -.pinne pääle -.pinne pääl
Frankfurt Frank|furť -.furti -furdin
Fudžijama = Fuji Fudžijama, Fuji [ fudsi ] mägi, Fuji
Fääri saared Fääri v Fööri saarõq
Gabon Gaboń -ihe -i(h)n
Gambia .Gambia -he -(h)n
Ganges Gangõs -sõhe -sõ(h)n , .Gangõs .Gangõstõ .Gangõsõ(h)n , Ganga -htõ -(h)n
Gaza sektor Gaza jago Gaza jao pääle Gaza jao pääl , Ghazzah Ghazzah’htõ Ghazzah’n
Ghana Ghana -htõ -(h)n
Gibraltar Gib.raltaŕ -ihe -i(h)n
Gorodištše Koro|disśa -.disśa -disśa(h)n
Grenada Grenada -he -(h)n , Grenada saaŕ
Gruusia = Georgia Gruusia -he -(h)n , Georgia -he -(h)n
Gröönimaa Gröönimaa -lõ -l , Kalaalit Nunaatak Kalaalit Nunaatakilõ Kalaalit Nunaatakil
Guadeloupe Guadeloupe’i [ gadlupi ] saaŕ
Guam Guam Guami pääle Guami pääl
Guatemala Guatemala Guatemalahtõ v Guate.maala Guatemala(h)n
Guinea Guinea [ ginea ] -htõ -(h)n
Guinea-Bissau Guinea-Bissau -htõ -(h)n
Gulbene .Kuľbina -he -(h)n , .Kuľna -he -(h)n , Luiga|liin -.liina -liina(h)n , Gulbene -he -(h)n
Guyana Guyana -htõ -(h)n
Haabersti Haabõrsti -he -(h)n
Haabsaare Haab|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Haage Haagõ -lõ -l
Haanja .Haani -he -(h)n
Haapsalu Haap|salu -.sallu -salu(h)n
Haapsalu laht Haapsalu laht
Haaslava Haaslava [ haasslava ] Haas.lavva v Haaslavalõ Haaslava(h)n v Haaslaval
Hageri Hagõri -he -(h)n
Haiti Haiti -lõ -l
Halinga Halinga -he -(h)n
Haljala .Haljala -he -(h)n
Halliste Hallistõ -he -(h)n , Alistõ -he -(h)n
Hamburg .Ham|burǵ -.burgi -burgi(h)n
Hanikase Haań|kasõ -.kastõ -kasõ(h)n
Haniva Haniva -he -(h)n , Pnevo -he -(h)n
Hargla .Harglõ -he -(h)n , (matusaida) .Harglõ pääle
Harju-Jaani kihelkond Harjo-Jaani kihlkund
Harjumaa Harjomaa -lõ -l
Harju-Madise kihelkond Harjo-Madissõ kihlkund
Harku .Harku .Harkuhe .Harku(h)n
Hea Lootuse neem Hää Lu̬u̬tusõ maanõ̭na
Heimtali Heimtali -he -(h)n
Heisri .Heisri -he -(h)n
Hekla .Hekla tulõmägi
Helbi Helbi .Helpi .Helbi(h)n
Hellenurme Helle|nurmõ -.nurmõ -nurmõ(h)n
Helme .Helme -he -(h)n
Helsingi Helsingi -he -(h)n
Hertsegoviina Hértsegoviina -htõ -(h)n , Hercegovina -he -(h)n
Hiina Hiina .Hiina Hiina(h)n
Hiina Vabariik = Taiwan Hiina vabariiḱ, .Taiwan -ihe -i(h)n
Hiiumaa Hiiomaa -lõ -l
Hilana m Hilana Hilanilõ Hilanil
Himma Himma|külä -.küllä -külä(h)n
Himmaste m Himma|stõ -tsihe v -stõhe -tsi(h)n v -stõ(h)n
Hindoala Hindo|ala -.alla -ala(h)n
Hinsa Hindśa -lõ -l
Hintsiko Hindsigä Hindsikäle Hindsikäl
Hiroshima Hiroshima -htõ -(h)n
Hispaania Hispaania -he -(h)n
Holland Mataľmaaq Mataľmai(õ)lõ v Madalilõmai(õ)lõ Mataľmai(õ)l v Madalilmai(õ)l , Hollanď -ihe -i(h)n
Holstre .Holstrõ -he -(h)n
Honduras Hond u ras [ honduuras ] -sõhe -sõ(h)n
Hongkong Hong|konǵ -.kongi -kongi(h)n , Xiang|gang [ sjang-gang ] -.gangi -gangi(h)n
Horvaatia Horvaatia -he -(h)n
Huang He Kõllanõ jõgi, Huanghõ jõgi, Huang He jõgi
Hummuli Hummuli -he -(h)n
Hurmi Hurmi .Hurmi Hurmi(h)n
Huroni järv Huroni jär
Hänike Hänike -le -l
Häädemeeste .Häädemeeste -le -l
Ida-Siber Hummogu-Tsibeŕ -ihe -i(h)n
Ida-Timor Hummogu-Timoŕ -ihe -i(h)n
Ida-Virumaa Hummogu-Viromaa -lõ -l
Ihamaru Iha|maru -.marru -maru(h)n
Ihaste Ihastõ -he -(h)n
Iigaste Iigastõ -he -(h)n
Iirimaa Iirimaa -lõ -l
Iisaku Iisaku -he -(h)n
Iisrael Iis|raeľ -.raeli -raeli(h)n , Israel Isra.el(l)i Israeli(h)n
Ikla .Ikla -he -(h)n
Ilmatsalu Ilmat|salu -.sallu -salu(h)n
Ilmjärve Ilmjärve -le -l, Ilm|järve - .järve-järve(h)n
Ilzene .Ils(s)nä -he -(h)n
Ilumetsa Ilo|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n, Ilu|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Imavere Ima|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
India .India -he -(h)n
India ookean .India ilmameri
Indoneesia Indoneesiä -he -(h)n
Indus .Indus .Industõ .Indusõ(h)n , Indus -sõhe -sõ(h)n , Sind .Sindi Sindi(h)n
Inglismaa .Inglüsmaa -lõ -l , .Englüsmaa -lõ -l , .Inglusmaa -lõ -l
Intsikurmu Indsi|kurm -.kurmu -kurmu(h)n
Iraak Iraaḱ I.raaki Iraagi(h)n
Iraan Iraań I.raani Iraani(h)n
Irboska Irboska -he -(h)n
Irtõš Ir|tõsś -.tõssi -tõssi(h)n , Irtõš Ir.tõšši Irtõši(h)n
Iskna jõgi .Isknä jõgi, .Ikna uja
Island .Islanď -ilõ -il
Istanbul Istan|buľ -.bul(l)i -buli(h)n
Iževsk Ižkaŕ Iž.kar(r)i Ižkari(h)n , I ž evsḱ -ihe -i(h)n
Itaalia Itaalia -he -(h)n
Jaani kihelkond Jaani kihlkund
Jaanipeebu Jaanipeebu -lõ -l
Jaapan .Jaapań -ihe -i(h)n , Jaabań -ihe -i(h)n
Jaava Jaava saaŕ
Jamaica Jamaica -lõ -l
Jangtse Jangtsõ jõgi, Jangtse jõgi
Jantra .Jantra - pääle - pääl
Jeedasküla Jõ̭õ̭das|külä -.küllä -külä(h)n
Jeemen Jeemeń -ihe -(h) n, Jamań -ih e -i(h)n
Jekaterinburg Jekaterin|burǵ -.burgi -bur-gi(h)n
Jenissei Jenis|sei -.seihte -sei(h)n
Jerevan Jere|vań -.van(n)i -vani(h)n
Joosu Joosu Ju̬u̬ssu Joosu(h)n
Jordaania Jordaania -he -(h)n
Joškar-Ola Joškar-Ola Joškar-Olahtõ JoškarOla(h)n
Juba Juba Jubalõ v Juppa Jubal v Juba(h)n
Jugoslaavia J ugo(.)slaavia -he -(h)n
Juminda poolsaa r Juminda pu̬u̬ľsaaŕ
Juuru Juuru .Juuru Juuru(h)n
Jõelähtme Jõ̭õ̭lähtm e -le -l
Jõepera Jõ̭õ̭perä Jõ̭õ̭peräle v Jõ̭õ̭perrä Jõ̭õ̭peräl v Jõ̭õ̭perä(h)n , Îî|perä -peräle -peräl
Jõgehara Jõgõ|hara -.harra -hara(h)n , Jõgara -lõ -l
Jõgeva Jõgõva -lõ - l
Jõgevamaa Jõgõva maakund
Jõgeveste Jõgõveste -le -l
Jõksi Jõksi .Jõksi Jõksi(h)n
Jõmmsoo Jõmḿsu̬u̬
Jõulusaar 1 . Joulusaaŕ, Jõulusaaŕ; 2 . Joulusaaŕ, Jõulusaaŕ, Kiritimati
Jägala jõgi Jägälä jõgi
Jämaja kihelkond Jämäjä kihlkund
Jämejala Jämme|jala -.jalga -jala(h)n
Jäneda Jänedä -le -l
Järva-Jaani Järvä-Jaani Järvä-.Jaani JärväJaani(h)n
Järvakandi Järvä|kandi -.kanti -kandi(h)n
Järvamaa Järvämaa -lõ -l , Järvomaa -lõ -l
Järva-Madise kihelkond Järvä-Madis(s)õ kihlkund
Järvere Jär|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Järvselja Järvsäl(l)ä Järv.sälgä Järvsäl(l)ä(h)n
Jüri Jüri -le -l
Kaagjärve .Kaagera -lõ - l, Kaagjärve -le -l
Kaagvere .Kaagri -he -(h)n , Kaag|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Kaarma .Kaarma -lõ -l
Kaasan (.)Kaasań -ihe -i(h)n , Kazan -ihe -i(h)n
Kadrina Kadrina -he -(h)
Kadriorg Kadri|org -.orgo -oro(h)n
Kahkva .Kahkva -he -(h)n
Kaika .Kaika -lõ -l
Kaimanisaared Kaimanisaarõq, Caymani saarõq
Kairo Kairo Kairohtõ v .Kairo Kairo(h)n
Kaiu Kaiu .Kaiu Kaiu(h)n
Kalamaja Kala|maja -.majja -maja(h)n
Kaljumäestik Kivimägestik, Kivimäeq, Müürümägestik, Müürümäeq Müürümägestikku v Müürümäki pääle Müürümägestigu(h)n v Müürümäki pääl
Kallaste Kallastõ -he -(h)n , .Krasnõje Gorõ .Krasnõje Gorõhtõ .Krasnõje Gorõ(h)n
Kama Kama jõgi
Kamara Kamara -lõ -l
Kambja .Kamja -he -(h)n, .Kambja -he -(h)n
Kambodža Kambod ž a -htõ -(h)n , Kampuchea -htõ -(h)n
Kamerun Kamõ|ruń -.run(n)i -runi(h)n , Came|roun -.rouni -rouni(h)n
Kammeri Kammõri -he -(h)n
Kamnitsa Kaamnitsa -he -(h)n
Kanaari saared Kana(a)ri saarõq, Pinisaarõq
Kanada Kanada -he -(h)n
Kanassaare Kana(s)|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Kanepi Kańepi -he -(h)n
Kangsti Kangistõ -he -(h)n , Kangistu -he-(h)n , .Kangsti -he -(h)n
Kapera Kapõra -he -(h)n
Kaplinn Kap|liin -.liina -liina(h)n
Karakum Kara|kuḿ -.kum(m)i -kumi(h)n
Karaski Karaski -he -(h)n
Karilatsi Kari|latsi -.latsi -latsi(h)n
Karisöödi Karis|söödä -sü̬ü̬tä -söödä(h)n
Karja kihelkond Kaŕa kihlkund
Karjala Kaŕala -he -(h)n
Karksi .Karksi -he -(h)n
Karksi-Nuia .Karksi-Nuia .Karksi-.Nuia.Karksi-Nuia(h)n
Karlova .Karlova -he -(h)n
Karpaadid Kar|paadiq -.paatõhe -paadõ(h)n , Karpaadi mäeq, Kar.paatõ mäeq
Karste Karst.mõisa -he -(h)n
Karula Karula -he -(h)n
Kasahstan Kasa(h)s|tań, Kazaks|tań -.tan(n)i-tani(h)n
Kasari jõgi Kasari jõgi
Kasaritsa Kasa|ritsa -.ritsa -ritsa(h)n
Kaspia meri .Kaspia meri
Kassari Kassari -he -(h)n
Kaszuby Kašuubimaa -lõ -l , Kaszuby -lõ -l
Kastmekoja Kastmõ|koda -.kotta -kua(h)n
Katar Kata|ŕ -rihe -ri(h)n , Qatar -ihe -i(h)n
Kaug-Ida .Kavvõ-Hummogumaa .KavvõlõHummogumaalõ .Kavvõl-Hummogumaal
Kaukaasia Kaukaasia -he -(h)n
Kaukasus Kaukasusõ mäeq
Kauksi .Kauksi -he -(h)n
Kavadi järv Kavadi jär
Kavastu Kavastu -he -(h)n
Kavilda Kavilda -he -(h)n
Keeni Keeni .Ki̬i̬ni Keeni(h)n
Keenia Keeniä -he -(h)n
Keera Keerä -le -l
Kehtna .Kehtnä -he -(h)n
Keila .Keilä -he -(h)n
Keila jõgi .Keilä jõgi
Kerepäälse Kere.päälse -le -l
Kesk-Aafrika Vabariik Kesk-Afriga Vabariiḱ
Kihelkonna Kihl|kunna -.kunda -kunna(h)n
Kihnu Kihnu .Kihnu Kihnu(h)n
Kiidjärve Kiidjärve -le -l
Kiiev Kiiov -ahe -a(h)n , Kiiev -ihe -i(h)n
Kiili Kiili .Kiili Kiili(h)n
Kiiova Kiiova -he -(h)n
Kiiu Kiiu .Kiidu Kiiu(h)n
Kilimanjaro Kilimanjaro [ kilimandśaaro ]
Kinshasa Kinshasa -htõ -(h)n
Kirepi Kirepi -he -(h)n
Kiribati Kiri|bati -lõ -l
Kirikumäe Kerigumäe -le -l
Kirumpää Kiräpää -le -l
Kiuma .Kiuma -he -(h)n , .Kioma -he -(h)n
Kiviora Kivi|ora -.orga -ora(h)n
Klooga Klooga -lõ -l
Kobela Kobõla -he -(h)n
Kodavere Kõda|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Kodijärve Kodijärve -le -l
Koemetsa Koe|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Koeru Koeru .Koeru Koeru(h)n
Kohila Kohila -he -(h)n
Kohtla-Järve Kohtla-Järve -le -l
Koidula Koidula -he -(h)n
Koigera Koigõra -he -(h)n
Koigi Koigi .Koiki Koigi(h)n
Koigu Koigu .Koiku Koigu(h)n
Koikküla Koik|külä -.küllä -külä(h)n
Koiva jõgi Koiva jõgi, harva Koiv .Koiva Koiva(h)n
Koivaliina Koiva|liin -.liina -liina(h)n
Kokõmäe Kokõmäe -le -l
Kolepi Koľebi Koľepihe Koľepi(h)n
Kolga Kolga .Kolka Kolga(h)n
Kolga-Jaani Kolga|-Jaani -.Jaani -Jaani(h)n
Kolgata Kolgata -lõ -l v Kolgata mäe pääle - pääl
Kolkja .Kolkja -he -(h)n
Kollane meri Kõllanõ meri
Kolodavitsa Koloda|vitsa -.vitsa -vitsa(h)n
Koloreino Koľe|reinu - .reinu -reinu(h)n , Kolo|reino - .reino -reino(h)n
Kolpin = Kolpino saar .Kulḱna -he -(h)n
Komi Komimaa -lõ -l
Komoorid Komoori saarõq
Kongo jõgi Kongo jõgi
Kongo Kongo -htõ -(h)n
Konguta Konguta -he -(h)n
Konnamets Kunnamõts
Koobassaare Koobas|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Kookossaared Kookosõsaarõq
Koonga Ku̬u̬nga -he -(h)n
Kooraste Koorastõ -he -(h)n
Koorküla Ku̬u̬r|külä -.küllä -külä(h)n
Koosa Koosa -lõ -l
Kopenhaagen Kopõnhaagõń -ihe -i(h)n , Köben|havń -.havni -havni(h)n
Kopli .Kopli -he -(h)n
Kordiljeerid m K o rdil|jeeriq -ji̬i̬rehe -jeere(h)n
Korela Korela -he -(h)n
Koreli oja Koreli uja
Korijärve Korijärve -le -l
Korsika Korsi|ga -kalõ -kal , Korsik Korsikalõ Korsikal
Kose Kosõ -lõ -l
Kosovo Kosovo -he -(h)n
Kosselka Kosśolka -he -(h)n
Kostivere Kosti|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Kraasna .Kraasna -he -(h)n
Krabi Krabi -lõ -l
Kreeka Kreeka -he -(h)n , Kri̬i̬ka -he -(h)n
Krimm Krõ̭mḿ .Krõ̭mmi Krõ̭mmi(h)n
Kroonlinn Kru̬u̬ń|liin -.liina -liina(h)n
Krootuse Kru̬u̬tus|õ -tõ -õ(h)n
Krupp Krupa Kruppa Krupa(h)n , Ruuba .Ruupa Ruuba(h)n
Krüüdneri .Krüüdneri -he -(h)n
Kuala Lumpur Kuala .Lumpuŕ -ihe -i(h)n
Kuban Kubań -ihe -i(h)n
Kubija järv Kubija jär
Kubja = Kubija Kubija -lõ -l
Kudõmkar Kudõ̭mkar Kudõ̭m.kar(r)i Kudõ̭mkari(h)n
Kuigatsi Kuigatsi -he -(h)n
Kukruse .Kukrusõ -lõ -l
Kuldre .Kuldri -he v -lõ -(h)n v -l
Kulje .Kuulja -he -(h)n
Kullamaa Kullamaa -lõ -l
Kunda .Kunda -he -(h)n
Kura kurk Kura kurk, Kura kaal
Kuramaa Kuramaa -lõ -l
Kuremäe Kurõmäe -le -l
Kurenurme Kurõ|nurmõ -.nurmõ -nurmõ(h)n
Kuressaare Kurõs|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Kuriilid Kuriiliq Ku.riile pääle Ku.riile pääl
Kursi Kursi .Kurssi Kursi(h)n
Kuuba Kuuba -lõ -l
Kuusalu .Kuu|salu -.sallu -salu(h)n
Kuusiku Kuusiku -lõ -l
Kuutsemägi Kuudśe mägi
Kuutsi Kuudsi -lõ -l
Kuveit Kuveiť Ku.veiti Kuveidi(h)n , Kuwait Ku.waiti Kuwaidi(h)n
Kõlleste Kõllõstõ -he -(h)n
Kõpu Kõpu .Kõppu Kõpu(h)n
Kõpu poolsaar Kõpu pu̬u̬ľsaaŕ
Kõrgepalu .Korgõpalo .Korgõ(he).pallo.Korgõ(h)npalo(h)n
Kõrgessaare Korgõs|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Kõrgõzstan Kõ̭rgõ̭zs|tań -.tan(n)i -tani(h)n
Kõrveküla Kõrvõ|külä -.küllä -külä(h)n
Kõrvemaa Kõrvõmaa -lõ -l
Kähri Kähri .Kähri .Kähri(h)n
Käina .Käinä -he -(h)n
Kärdla .Kärdlä -he -(h)n
Kärevere Käre|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Kärgula .Kärgula -he -(h)n
Kärinä Kärinä -he -(h)n
Kärkna .Kärknä -he -(h)n
Kärla .Kärlä -le -l
Kärsa Kärsä -le -l
Kärstna .Kärstnä -he -(h)n
Käsmu Käsmu .Käsmu Käsmu(h)n
Kääpa .Kääpä -le -l
Kääriku Käärike -le -l
Köln Köln .Kölni Kölni(h)n
Köstrimäe .Köstremäe -le -l
Külaoru Külä|oro -.orgo -oro(h)n
Kündja Kündä -le -l
Küpros .Küpros -õlõ -õl
Kütiorg Kütiorg
La Manche La Manche [ lamaanś ] La Manche’i La Manche’i(h)n , .Inglüse kannaľ
Laadoga järv Laadoga -he -(h)n , Laadoga jär
Laagri .Laagri -he -(h)n
Laaksaare Laak|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Laanemetsa Lanna|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Laatre .Laatrõ -he -(h)n
Laekvere Laek|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Laeva .Laiva .Laiva v .Laivahe .Laiva(h)n
Lahe Lahe Lahelõ Lahel, Põlgastõ.mõisa
Laheda vald Laheda vald
Lahemaa Lahemaa -lõ -l
Laiuse .Laiusõ -lõ -l
Laos Laos -sõhe -sõ(h)n
Lapimaa Lapimaa -lõ -l , Saamimaa -lõ -l
Lasnamäe Lasnamäe -le -l
Lasva .Lasva .Lasvalõ v .Lasvahe .Lasval v .Lasva(h)n
Lauküla Lau|külä -.küllä -külä(h)n
Laulasmaa Laulasmaa -lõ -l
Laura Laura .Laura v Laurahtõ Laura(h)n
Lavassaare Lavas|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Leebiku Leebiku -he -(h)n
Leedu Leedu Li̬i̬tu v Leeduhtõ Leedu(h)n
Leena Leena jõgi
Leevaku Leevako v Leevaka -lõ -l
Leevi Leevi -le -l
Lepassaare Lepäs|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Lesotho Lesotho -he v -htõ -(h)n
Libeeria Libeeriä -he -(h)n
Liechtenstein Liechten|stein -.steini -steini(h)n
Liibanon Liibanoń Liiba.non(n)i Liibanoni(h)n
Liibüa Liibüä -he -(h)n
Liitva Li̬i̬tva -he -(h)n
Liivi laht Liivi lahť
Liivimaa Liivimaa -lõ -l
Lilleküla Lille|külä -.küllä -külä(h)n
Lilli Lilli .Lilli Lilli(h)n
Linnamäe Liinamäe -le -l
Lisje .Lisje -he -(h)n, .Lisja -he -(h)n
Lissabon Lissaboń Lissa.bon(n)i Lissaboni(h)n , Lisboa -htõ -(h)n
Litsmetsa Litś|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Ljubljana Ljubljana -htõ -(h)n
Lobotka Lobotka -he -(h)n
Lohkva .Lohkva -he -(h)n
Lohusuu Lohosuu Lohosuuhtõ Lohosuu(h)n
Loire Loire [ luaar ] . Loire’i Loire’i(h)n
Loksa Loksa -lõ -l
London .Londoń -ihe -i(h)n
Loodi Loodi Lu̬u̬ti Loodi(h)n
Loosi Loosi Lu̬u̬si Loosi(h)n
Lootvina Lu̬u̬t|vina -.vinna -vina(h)n
Luhamaa Luhamaa -lõ -l
Luhametsa Luha|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Luhasoo Luhasu̬u̬
Luke Lukõ -lõ -l
Luksemburg Luksõm|burǵ -.burgi -burgi(h)n , Letze|buerg [ lätseburg ] -.buergi -buergi(h)n
Lutepää Lutõpää [ lutõbä ] -le -l
Lutsi Lutsi .Lutsi Lutsi(h)n
Luunja .Luunja -he -(h)n
Luutsniku m .Luutsni|gi -kilõ -kil
Lviv Lvi Lvivi [ .lviivi ] Lvivi(h)n
Lõuna-Aafrika Vabariik .Lõunõ-Afriga Vabariiḱ
Lõuna-Ameerika .Lõunõ-Ameeriga . LõunõAmeerikahe .Lõunõ-Ameerika(h)n
Lõuna-Jäämeri .Lõunõ-I(j)ämeri
Lõuna-Korea .Lõunõ-Korea -htõ -(h)n
Lõuna-Osseetia .Lõunõ-Osseetiä -he -(h)n
Lõuna-Sudaan .Lõunõ-Sudaan .LõunõSu.daani .Lõunõ-Sudaani(h)n, .Lõunõ-Sudan . -ihe -i(h)n
Lõõdla järv Lõ̭õ̭dla v Lõ̭õ̭dva jär
Lähis-Ida .Lähkü-Hummogumaa .LähküleHummogumaalõ .Lähkül-Hummogumaal
Lähte .Lähte -he -(h)n
Lämmijärv Lämmijär .Lämmähe.järve.Lämmä(h)njärve(h)n
Läti Läti Lätti Läti(h)n
Lääne-India saarestik Õdagu-India saaristu
Läänemaa Läänemaa -lõ -l
Läänemeremaad m Õdagumere|maaq -mailõ -mail
Läänemeri Õdagumeri
Lääne-Sahara Õdagu-Sahara [ sahaara ]Õdagu-Sa.haara Õdagu-Sahara(h)n
Lääne-Siber Õdagu-Tsibe|ŕ -rihe -ri(h)n
Lääne-Virumaa Õdagu-Viromaa -lõ -l
Lääniste Lääniste Läänistehe v Lääńssihe Lääniste(h)n v Lääńssih
Lüganuse Lügänüse -le -l
Lüllemäe Lüllemäe -le -l
Lüübnitsa Lüübnitsä -le -l
Lüütsepa Lüüt|sepä -.seppä -sepä(h)n
Maardu .Maardu -he -(h)n
Maaritsa Maaritsa -he -(h)n
Maarja-Magdaleena .Maarja-Magdaleena -htõ -(h)n
Maarjamõisa .Maarja.mõisa -he -(h)n
Macao Macao -htõ -(h)n
Madagaskar Madagaskaŕ Madagaskarilõ v Madagaskari pääle Madagaskaril v Madagaskari pääl
Madeira Madeira -lõ -l
Madrid Madrid Madridi [ mad.riidi ] Madridi(h)n
Makedoonia Makõdoonia -he -(h)n
Malaisia Malaisia -he -(h)n
Malawi Malawi -he -(h)n
Maldiivid Maldiiviq Maldiive pääle Maldiive pääl
Mali Mali -htõ -(h)n
Malta Malta -lõ -l
Mammaste Mamastõ -he -(h)n
Mani saar Mani saaŕ
Manija Manõja Manõjahe v Manõjalõ Manõja(h)n v Manõjal
Mariehamn Marie|hamn -.hamni -hamni(h)n
Maroko Maroko -htõ -(h)n, Marocco -htõ -(h)n
Marshalli saared Marshalli saarõq
Martinique Martinique [ martinik ] Martinique’i pääle Martinique’i pääl
Martna .Martna -he -(h)n
Matsalu .Mat|salu -.sallu -salu(h)n
Matsuri Matśuri -he -(h)n
Mauritaania Mauritaania -he -(h)n
Mauritius Mauritius -õlõ -õl
Meegomäe Meegomäe -le -l
Meeksi Mi̬i̬ksi -he -(h)n
Meelva Mi̬i̬ľva -he -(h)n
Meemaste Meemas|külä -.küllä -külä(h)n
Meenikunnu soo Meenikunnu su̬u̬
Meerapalu Meera|palo -.pallo -palo(h)n
Meeri Meeri -le -l
Mehhiko Mehhiko -he -(h)n , Mexico [ mehiko, mesiko, meksiko ] -he -(h)n
Mehikoorma Mehiku̬u̬rma -he -(h)n
Mekong Me|konǵ -.kongi -kongi(h)n , Mekongi jõgi
Melliste Melliste -he -(h)n
Meremäe Meremäe -le -l
Mezeni jõgi Mezeń -ihe -i(h)n , Mezeni jõgi
Metste Mõtstõ -he -(h)n
Michigani järv Michigani jär
Miiaste Miiastõ -he -(h)n
Miiduranna sadam Miiduranna sataḿ
Miikse Mi̬i̬kse -he -(h)n
Mikitamäe Mikidämäe -le -l , .Miḱtämäe -le -l
Mikroneesia Mikroneesiä -he -(h)n
Milano Milano -htõ -(h)n
Minsk Minsḱ -ihe -i(h)n
Mississippi Mississippi Mississippihte vMississippi Mississippi(h)n , Mississippi jõgi
Misso Misśo .Misśo Misśo(h)n
Missouri Missouri -htõ -(h)n
Moldova .Moldova -he -(h)n
Monaco Monaco -htõ -(h)n
Mongoolia Mongoolia -he -(h)n
Montenegro Montenegro -htõ -(h)n
Mooste .Moosťe -he -(h)n
Mosambiik Mosambii Mosam.biiki Mosambiigi(h)n , Mosambi Mosambikki Mosambiki(h)n , Mozambique [ mosambik ] Mozambique’i Mozambique’i(h)n
Moskva .Moskva -he -(h)n
Mtež .Vanťus -tõ -õ(h)n
Muhu saar Muhu saaŕ
Mulgimaa Mulgimaa -lõ -l
Murati Murati -he -(h)n
Mustamäe Mustamäe -le -l
Mustja Mustja -lõ -l
Mustjala Must|jala -.jalga -jala(h)n
Mustjõgi Mustjõgi .Mustajõkkõ Musta(h)njõ̭õ̭(h)n
Mustla Mustla -he -(h)n
Mustvee Mustvi̬i̬ -le -l
Muuga Muuga -lõ -l
Mõisaküla .Mõisa|külä -.küllä -külä(h)n
Mõniste Mõ̭nistõ -he -(h)n
Mõtsküla Mõts|külä -.küllä -külä(h)n
Mädajõgi Mädäjõgi
Mäetaguse Mäetagusõ -lõ -l
Mägi-Karabahh Mägi-Karabahh Mägi-Kara.bahhi Mägi-Karabahhi(h)n, Artsahh Art.sahhi Artsahhi(h)n
Mägiste Mäkiste, Mägiste -he -(h)n
Mäksa Mäksä -le -l
Mäo Mäo Mäolõ v Mäkko Mäol v Mäo(h)n
Märjamaa Märjämaa -lõ -l
Määrastu soo Määrästü su̬u̬
Määsi Määsi -le -l
Mügra Mügrä -le -l
Myanmar Myanmaŕ Myan.marri Myanmari(h)n , Mjanmaaŕ Mjan.maari Mjanmaari(h)n , Birma -htõ -(h)n
Nagano Nagano -he -(h)n
Naha Naha -lõ -l
Naissaar Naissaaŕ
Namiibia Namiibia -he -(h)n
Narva jõgi Narva jõgi, harva Narv .Narva Narva(h)n
Narva Narva .Narva Narva(h)n
Narva veehoidla Narva vi̬i̬.hoitus v Narva meri
Nauru Nauru Naurulõ v Nauru pääle Naurul v Nauru pääl
Navesti jõgi Navesti jõgi
Navi Navi -lõ -l
Nedsaja Nedsäjä -le -l
Neeruti Neeruti -he -(h)n
Neeva Neeva -htõ -(h)n
Neitsisaared .Neitsüsaarõq
Nemunas Neemeń -ihe -i(h)n
Nepal Nepaaľ Ne.paali Nepaali(h)n
Nicaragua Nicaragua -he -(h)n
Nigeeria Nigeeriä -he -(h)n
Niger Nigeŕ -ihe -i(h)n
Nigula raba Nigula su̬u̬
Niilus Niilus -sõhe -sõ(h)n
Niitsiku Niidsiku v Niidsigu Niidsikuhe Niidsiku(h)n
Nikosia Nikosia -he -(h)n
Nižni Novgorod Nižni Novgoroď Nižni Novgorodi [ novgo.roodi ] Nižni Novgorodi(h)n
Niue Niue saaŕ
Noarootsi Noa|roodsi -.ru̬u̬tsi -roodsi(h)n
Nogu Nogu v Nogo -lõ -l
Nohipalo Nohi|palo -.pallo -palo(h)n
Noodasjärv Noodasjär, Nu̬u̬dasjär
Noodasküla Noodas|külä -.küllä -külä(h)n , Nu̬u̬das|külä -.küllä -külä(h)n
Nooritsmetsa (Noorits-)Mõts|külä -.küllä -külä(h)n
Norra Norra .Norra Norra(h)n
Novgorod Novgoroď Novgorodi [ novgo.roodi ] Novgorodi(h)n
Novosibirsk Novosibirsḱ -ihe -i(h)n
Nursi Nursi .Nurssi Nursi(h)n
Nursipalu Nursi|palo -.pallo -palo(h)n
Nuuk Nuuḱ .Nuuki Nuuki(h)n
Nuustaku Nuustaku -lõ -l
Nõelaneem Nõglanõ̭na
Nõmme Nõmmõ -lõ -l
Nõnova m Nõ̭nova Nõ̭novihe Nõ̭novi(h)n
Nõo Nõo Nõkko Nõo(h)n
Nõuni Nõuni .Nõuni Nõuni(h)n
Nöörimaa Nöörimaa -lõ -l
Nüpli .Nüpli -he -(h)n
Ob Obi jõgi, As [ aas ] Asi [. aasi ] Asi(h)n[ aasi(h)n ]
Obinitsa Obinitsa Obi.nitsa Obinitsa(h)n
Oder Oder -ihe -i(h)n , Oderi jõgi
Oe Oe -lõ -l , Oe|külä -.küllä -külä(h)n
Oka Oka jõgi
Okinawa Okinawa -lõ -l
Olustvere Olust|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Olümpos Olümpos -õlõ -l
Omaan Omaań O.maani Omaani(h)n , Umaań U.maani Umaani(h)n
Omsk Omsḱ -ihe -i(h)n
Ontario järv Ontario jär
Ontika Ontika -he -(h)n
Orajõgi Orajõgi
Orava m Orava Oravilõ Oravil
Orinoco Orinoco jõgi
Orissaare Oris|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Oslo Oslo -htõ -(h)n
Osmussaar Osmussaaŕ
Osula Osola -he -(h)n
Otepää Otõ(m)pää -le -l
Otsa Otsa -lõ -l
Paalimägi .Paalimägi
Paapua Uus-Guinea .Paapua .Vahtsõnõ Guine a Paapua Vahtsõhe Gui.ne a htõ Paapua Vahtsõ(h)n Guine a(h)n
Padise Padisõ -lõ -l
Paganamaa Paganamaa -lõ -l
Paide .Paidõ -he -(h)n
Paidra .Paidra -lõ -l
Paikuse .Paikusõ -lõ -l
Paju Paju -lõ -l
Pakistan Pakis|tań -.tan(n)i -tani(h)n
Pakri poolsaar .Pakri pu̬u̬ľsaaŕ
Pakri saared .Pakri saarõq
Pala Pala -lõ -l
Palamuse Palamusõ -lõ -l
Paldiski Paldiski -he -(h)n
Palestiina Palõs|tiina -.tiina -tiina(h)n
Paljassaare Palľas|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Palmse .Palmsõ -he -(h)n
Palometsa Palo|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Palomõisa Palo.mõisa -he -(h)n
Palupera Paluperä Paluperäle v Palu.perrä Paluperäl v Paluperä(h)n
Panama Panama -he -(h)n
Pangodi Pangodi -he -(h)n
Pankjavitsa Pankja|vitsa -.vitsa -vitsa(h)n
Paraguay Paraguay -htõ -(h)n
Paraná jõgi Parana jõgi
Parapalu Para|palo v Parra|palo -.pallo-palo(h)n
Pariis Pariis Pa.riisi Pariisi(h)n
Parksepa Parḱsepä Parksepäle v Parkseppä Parksepäl v Parksepä(h)n
Parmu Parmu -lõ -l
Partsi Pardsi .Partsi Pardsi(h)n
Paunküla Paun|külä -.küllä -külä(h)n
Pedaspää Pedäspää -le -l
Pedeli jõgi Pedeli -he -(h)n
Pedetsi jõgi Pedejä jõgi, Pedetsi
Pedja jõgi Pedjä .Petjä Pedjä(h)n
Peedu Peedu -lõ -l
Peetri jõgi Pi̬i̬trejõgi, Pi̬i̬treegi
Peetri kihelkond .Pi̬i̬tre kihlkund
Peetrimõisa .Pi̬i̬tre.mõisa -he -(h)n
Peipsi järv .Peipsi jär
Perdaku Perda|gu -kuhe -ku(h)n
Peri Peri -le -l
Perm Perḿ .Permi Permi(h)n
Peruu Peruu -htõ -(h)n , Peru -htõ -(h)n
Peterburi Peter|burǵ -.burgi -burgi(h)n
Petrozavodsk Petroskoi -htõ -(h)n
Petseri Petseri -he -(h)n
Petserimaa Petserimaa -lõ -l
Petšora jõgi Petšora jõgi
Pihkva .Pihkva -he -(h)n
Pihkva järv .Pihkva jär, harv Talaba jär
Piigandi Piigandi -he -(h)n
Piigaste Piigastõ -he -(h)n
Piirissaar Piiris|saaŕ -.saardõ -saarõ(h)n
Pikajärve Pikäjärve -le -l
Pikakannu Pikäkannu Pikkä.kandu Pikä(h)nkannu(h)n
Pikasilla Pikässilla Pikäs.silda Pikässilla(h)n
Pikknurme Pikḱ|nurmõ -.nurmõ -nurmõ(h)n
Pilistvere Pilist|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Pilkuse .Pilkusõ . Pilkusõlõ v .Pilkustõ .Pilkusõl v .Pilkusõ(h)n
Pindi Pindi .Pinti Pindi(h)n
Pirita Pirita -lõ -l
Pitcairn Pit|cairn -.cairni -cairni(h)n
Piusa jõgi Piusa v Pius . Piusa v . Piussa Piusa(h)n
Piusa Piusa Piusalõ v . Piusa Piusal v Piusa(h)n
Plaani Plaani -lõ -l
Podgorica Podgo|rica -.rica -rica(h)n
Podlesje Podlesje -he -(h)n, Poodlessä -he-(h)n, Podleśa -he -(h)n
Polüneesia Polüneesiä -he -(h)n
Poola Poola Pu̬u̬la Poola(h)n
Porkuni Porkuni -he -(h)n
Portugal Pórtu|gaľ -.gal(l)i -gali(h)n
Praaga Praaga -lõ -l
Pragi Koiola|külä -.küllä -külä(h)n, Pragi -lõ -l
Prangli saar .Prangli saaŕ
Prantsuse Guajaana Prantsusõ Guajaana -htõ -(h)n , Guyane [ guijann ] Guyane’i [ gui.janni ] Guyane’i(h)n
Prantsuse Polüneesia Prantsusõ Polüneesiä -he -(h)n
Prantsusmaa .Prantsusmaa -lõ -l
Priipalu Prii|palo -.pallo -palo(h)n
Priština Priština -he -(h)n
Puerto Rico Puerto Rico -htõ -(h)n
Puhja Puhja .Puhja Puhja(h)n
Puiatu Puiatu -he -(h)n
Puiga Puiga -lõ -l
Puka Puka Pukka Puka(h)n
Punane meri Verrev meri
Punsa Pundsa -lõ -l
Purtsi Purdsi .Purtsi Purdsi(h)n
Puspuri .Puspuri -lõ -l
Puugi Puugi .Puuki v Puugilõ Puugi(h)n v Puugil
Puurmani Puurmani Puur.man(n)i Puurmani(h)n
Põdrala vald Põdrala vald
Põhja-Ameerika Põḣa-Ameeriga PõḣaAmeerikahe Põḣa-Ameerika(h)n
Põhja-Jäämeri Põḣa-I(j)ämeri
Põhja-Korea Põḣa-Korea -htõ -(h)n
Põhja-Küpros Põḣa-Küpros -õlõ -õl
Põhjalaht Põḣalahť, Perämeri
Põhjamaad m Põḣa|maaq -mailõ -mail
Põhjameri Põḣameri
Põhja-Tallinn Põḣa-Tal|liin -.liina -liina(h)n , Põḣa-Taľna liinajago
Põlgaste Põlgastõ -he -(h)n
Põltsamaa .Põltsamaa -lõ -l
Põlva .Põlva -he -(h)n
Põlvamaa .Põlva maakund
Pähni .Pähni -le -l
Päidla .Päidlä -he -(h)n
Pärlijõgi .Pärlijõgi
Pärnu .Pärno -he -(h)n , .Pärnä -he -(h)n
Pärnu jõgi .Pärno jõgi
Pärnu laht .Pärno laht
Pärnu-Jaagupi .Pärno-Jakupi -he -(h)n , .Pärno-Jakapi -he -(h)n
Pärnumaa .Pärnomaa -lõ -l v .Pärnämaa -lõ -l
Pärsia .Pärsiä -he -(h)n
Pärsti .Pärsti -he -(h)n , Pärsti .Pärsti Pärsti(h)n
Pääsküla Pääs|külä -.küllä -külä(h)n
Pääsna .Pääsnä [.päässnä] -le -l
Pöide .Pöide -he -(h)n
Püha kihelkond Pühä kihlkund
Pühajõgi Pühäjõgi .Pühhäjõkkõ Pühä(h)njõ̭õ̭(h)n
Pühajärv Pühäjär .Pühhä.järve Pühä(h)njärve(h)n
Pühajärve Pühäjärve -le -l
Pühalepa kihelkond Pühälepä kihlkund
Raadama Raadama -lõ -l , .Raadama -lõ -l
Raadi Raadi -lõ -l
Raakva .Raakva -he -(h)n
Raasiku Raasiku -lõ -l
Radaja m Radaja Radajilõ Radajil
Rahumäe Rahumäe -le -l, Priit|holmi -.holmi -holmi(h)n
Raiste .Raistõ -he -(h)n
Rakke Rakkõ -he -(h)n
Rakvere .Rak|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Rannu Rannu .Randu Rannu(h)n
Rapla .Rapla -he -(h)n
Raplamaa .Rapla maakund
Rasina Rasina -he -(h)n
Rebala Rebälä -he -(h)n
Rebase Rebäse -le -l
Rebasemõisa Rebäse.mõisa -he -(h)n
Rebasmäe Rebäsmäe -le -l
Rein Reini jõgi
Remda . Rämjä -he -(h)n , Rämedä -he -(h)n
Reola .Reola -he -(h)n
Restu Restu .Restu Restu(h)n
Rēzekne Räisäku -he -(h)n, Rezekne -he -(h)n
Réunion Reunion i saaŕ
Reykjavik Reykja|vik -vik(k)i -viki(h)n
Rhõ̭ne Rhone’i [ rooni ] jõgi
Riia Riia v Riig .Riiga Riia(h)n , Riia liin
Riidaja .Riidaja -he -(h)n
Riisipere Riisi|pere -.perre pere(h)n
Rimmi Rimmi .Rimmi Rimmi(h)n
Risti kihelkond Risti kihlkund
Rogosi Rogosi -he -(h)n
Roheneemesaared Cabo Verde, Kabuverdi
Rokina Rokina -he -(h)n
Roodva Ru̬u̬dva -he -(h)n
Rookse Ru̬u̬ksõ -he -(h)n
Rooma Rooma v Ru̬u̬m Ru̬u̬ma Rooma(h)n
Roosiku Roosiku -lõ -l, Roosi|katsi -.katsi -katsi(h)n
Rootsi Roodsi Ru̬u̬tsi Roodsi(h)n
Ropka .Ropka -he -(h)n
Rosma .Rosma -lõ -l
Ruhingu Ruhingu -lõ -l , Ruhiku -lõ -l
Ruhnu Ruhnu .Ruhnu Ruhnu(h)n
Rumeenia Rumeeniä -he -(h)n , Romaania -he -(h)n
Ruusa Ruusa -lõ -l
Ruusmäe Ruusmäe -le -l , Rogosi -he -(h)n
Rwanda Rwanda -htõ -(h)n
Rõhu Rõhu -lõ -l
Rõngu Rõngu .Rõngu Rõngu(h)n
Rõsna .Rõsna -he -(h)n
Rõuge .Rõugõ -he -(h)n , .Rõugu -he -(h)n
Rõuge Suurjärv Suuŕjär . Suurdõ.järveSuurõ(h)njärve(h)n
Räpina Räpinä -le v -he -l v -(h)n
Räpo Räpo -lõ -l
Saalomoni saared Saalomoni saarõq
Saaluse Saalussõ -he -(h)n
Saarde ( Pärnomaal ) .Saardõ -he -(h)n
Saarde ( Vahtsõliinan ) .Saarta -he -(h)n
Saaremaa Saarõmaa -lõ -l
Saarlasõ .Saarlasõ Saar.lastõ .Saarlasõ(h)n
Saatse Saadśe|rinna -.rinda -rinna(h)n , Satsõ|rinna -.rinda -rinna(h)n
Sadramõtsa Sadra|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Sagadi Sagadi -he -(h)n
Sahara kõrb Sahara kõrb -ehe -en , Sahara Sa.haara Sahara(hn)
Saint Lawrence’i jõgi Saint Lawrence’i jõgi
Sakala Sakala -he -(h)n
Saksamaa Śaksamaa v Saksamaa -lõ -l
Saku Saku .Sakku Saku(h)n
Salosaar Salosaaŕ
Saluora Salu|ora -.orga -ora(h)n
Samara Samara -he v -htõ -(h)n
Samarkand Samarkanď Samar.kandi Samarkandi(h)n
Sambia .Sambia -he -(h)n
Sammuka m Sammuka Sammukilõ Sammukil
Samoa Samoa -lõ -l
Samolva .Samblõ|külä -.küllä -külä(h)n
San Marino San Marino -htõ -(h)n
Sangaste Sangastõ -he -(h)n
Sangla .Sangla -he -(h)n
Sapporo Sapporo -he -(h)n
Sarajevo Sarajevo -htõ -(h)n
Saransk Saran oš Saran .ošši Saran ošin
Saru Saru .Sarru Saru(h)n
Saudi Araabia Saudi Araabia -he -(h)n
Saue Saue -lõ -l
Sauga .Sauga -he -(h)n
Saverna Sabõrna -he -(h)n , Savõrna -he -(h)n
Seine Seine [ seen ] . Seine’i Seine’i(h)n
Seišellid Seychelliq Sey.chelle pääl Sey.chelle pääl, Seselliq Se.selle pääle Se.selle pääl
Selise Selissä -he -(h)n , Selise -he -(h)n
Senegal Sene|gaľ -.gal(l)i -gali(h)n
Senno Senno .Senno Senno(h)n
Serbia Serbiä -he -(h)n
Serga Serga .Serka v Sergalõ Serga(h)n v Sergal
Sesniki m .Sesniga .Sesnigilõ .Sesnigil
Setumaa Setomaa -lõ -l
Siber Tsibeŕ -ihe -i(h)n
Sierra Leone Sierra Leone -htõ -(h)n
Sihva Sihva -lõ -l
Sikakurmu Sika|kurmu -.kurmu -kurmu(h)n , Sikakurmu -lõ -l
Sillamäe Sillamäe -le -l
Sillapää Silla|pää - .pääle -pääl
Simuna Simuna -he -(h)n
Sindi Sindi .Sinti Sindi(h)n
Singapur Singa|puŕ -.pur(r)i -puri(h)n
Sinimäed m Sinimäeq
Sirvaste Sirvastõ -he -(h)n
Skandinaavia Skándinaavia -he -(h)n
Skopje .Skopje -he -(h)n
Slovakkia Slovakkia -he -(h)n
Sloveenia Sloveeniä -he -(h)n
Soela väin .Soela väin
Sofia Sofia -he -(h)n
Somaalia Somaalia -he -(h)n
Somaalimaa Somaalimaa -lõ -l
Soodla Su̬u̬dla -he -(h)n
Soodoma Soodoma -he -(h)n
Soohara Sû(û)|hara -.harra -hara(h)n
Sooküla Su̬u̬|külä -.küllä -külä(h)n
Soolätte Su̬u̬lätte -le -l
Soomaa Su̬u̬maa -lõ -l
Soome Soomõ Su̬u̬mõ Soomõ(h)n
Soome laht Soomõ lahť
Soontaga Su̬u̬ntaga -lõ -l
Sooru Sooru .Su̬u̬ru Sooru(h)n
Sri Lanka Sri Lanka -lõ -l
Stockholm Stock|holḿ -.holmi -holmi(h)n , Tok|holḿ -.holmi -holmi(h)n
Sudaan Sudań -ihe -i(h)n , Su|daań -.daani-daani(h)n
Suhhumi Suhhumi -htõ -(h)n
Suislepa Suis|lepä -leppä -lepä(h)n , .Suistle -he -(h)n
Sulbi Sulbi Sulpi Sulbi(h)n
Supilinn Supi|liin -.liina -liina(h)n
Suriname Suri|name -htõ -(h)n
Surnumeri Ku̬u̬lnumeri, Soolameri
Sutte Sutõ -lõ -l
Suur järvistu Suuŕ järvistü
Suur Karujärv Suuŕ Kahrujär
Suur Munamägi Munamägi, Suur Munamägi
Suur Orjajärv Suuŕ Oŕajär
Suur Soolajärv Suuŕ Soolajär
Suur Taevaskoda Taivas|koda -kotta -kua(h)n
Suur väin Suuŕ väin
Suurbritannia Suuŕbritannia -he -(h)n
Suure-Jaani Suurõ-Jaani .Suurdõ-.JaaniSuurõ(h)n-Jaani(h)n
Suuremetsa Suurõmõtsa .Suurdõ.mõtsaSuurõ(h)nmõtsa(h)n
Suure-Veerksu Suurõ-Viirksu .Suurdõ-Viirksuhe Suurõ(h)n-Viirksu(h)n
Suur-Pakri Suuŕ-.Pakri saaŕ
Svaasimaa Svaasimaa -lõ -l , Swazimaa -lõ -l , Ngvane -htõ -(h)n
Svir Süväŕ -ihe -i(h)n , Sviŕ .Svir(r)i Sviri(h)n
Sõktõvkar Sõ̭ktõ̭vkar Sõ̭ktõ̭v.kar(r)i Sõ̭ktõ̭vkari(h)n
Sõmerpalu Sõmmõŕ|palo -.pallo -palo(h)n
Sõrdarja Sõ̭rdarja -he -(h)n
Sõreste Sõrõstõ -he -(h)n, Sõristõ -he -(h)n
Sänna .Sännä -he -(h)n
Sülgoja Sülgäjä -le -l
Süvahavva Süvähavva -lõ -l
Süüria Süüriä -he -(h)n
Šotimaa Sotimaa -lõ -l , Skotimaa -lõ -l
Šveits Sveitś . Sveitsi Sveidsi(h)n
Zagreb Zagreb -ihe -i(h)n
Zimbabwe Zimbabwe -htõ -(h)n
Zvārtava .Vaartu -he -(h)n
Taagepera Taagõperä Taagõ.perrä v Taagõperäle Taagõperä(h)n v Taagõperäl
Taani Taani .Taani Taani(h)n
Tabasalu Taba|salu -.sallu -salu(h)n
Tabina Tabina Tabinalõ v Tabinilõ Tabinal v Tabinil
Tabivere Tabi|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Tadžikistan Tadsikis|tań -.tan(n)i -tani(h)n , Todsikis|toń -.ton(n)i -toni(h)n
Taevaskoda Taivas|koda -kotta -kua(h)n
Taevaskoja Taivas|kua -.kualõ -kual
Tagula Tagula -he -(h)n
Taheva Taheva v Tahiva -lõ -l
Tahkuranna .Tahku|ranna -.randa -ranna(h)n
Tai Tai .Taihtõ Tai(h)n
Tailovo . Taeluva -he -(h)n
Taimõr Taimõ̭r Taimõ̭ri pääle Taimõ̭ri pääl
Taiwan Taiwan Tai.wan(n)i Taiwani(h)n , .Taiwan -ihe -i(h)n
Tallinn Tal|liin -.liina -liina(h)n , Tal|lin -inahe-ina(h)n , Talin .Taľnahe .Taľna(h)n , Taľnaliin
Tamme Tammõ -lõ -l
Tammelinn Tammõ|liin -.liina -liina(h)n
Tamula järv Tammuľ Tamulahe Tamula(h)n , Tamula v .Tam(b)la jär
Tanganjika järv Tanganjika jär
Tansaania Tansaania -he -(h)n
Tartu .Tarto -he -(h)n
Tartumaa .Tartomaa -lõ -l
Tartu-Maarja kihelkond .Tarto-.Maarja kihlkund
Tarvastu Tarvastu -he -(h)n
Taškent Tosh.kent Tosh.kenti Toshkendi(h)n, Taškent Taš.kenti Taškendi(h)n
Tatrad .Tatra mäeq
Teedla Ti̬i̬dlä -he -(h)n
Teravmäed m Teräväqmäeq Terävidemäki pääle Terävidemäki pääl , m Terrävmäeq Terrävmäki pääle Terrävmäki pääl
Terek Tereki jõgi
Terikeste Terikeste -le -l, Teri|ketsi -.ketsi -ketsil
Thbilisi Thbilisi Thbi.lissi Thbilisi(h)n
Tigris Tigris -sehe -se(h)n
Tihemetsa Tihe|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Tiibet Tiibeť -ihe -i(h)n
Tiilike m Tiilige .Tiiľkile .Tiiľkil
Tiitsa Tiidsa -lõ -l
Tilsi Tilsi . Tilssi Tilsi(h)n
Timo Timo . Timmo Timo(h)n
Tirana Tirana -htõ -(h)n
Tiskre .Tiskre -he -(h)n
Tisza Tisza jõgi, Tisza .Tisza Tisza(h)n
Titicaca järv Titicaca jär
Togo Togo -htõ -(h)n
Toila .Toila -he -(h)n
Tokelau Tokelau -lõ -l
Tōkyō Tokyo -he -(h)n
Tonga Tonga -lõ -l
Tonja Tońa Tońalõ Tońal
Toolamaa Toolamaa -lõ -l
Toomemägi Toomõmägi
Toompea Tu̬u̬ḿpää -le -l
Tootsi Toodsi -lõ -l
Tori Tori -lõ -l
Torma .Torma -he -(h)n
Tórshavn Tors|havń -.havni -havni(h)n
Transnistria Transnistria -he -(h)n
Treski .Treski -he -(h)n
Trinidad ja Tobago Trinidad ja Tobago Trinidadi ja Tobagohe Trinidadi(h)n ja Tobago(h)n
Trolla Trolľa Trolľa .küllä Trolľa külä(h)n
Tromsi Trom(p)si .Tromssi v Trompsi Trom(p)-si(h)n
Truba Truba -lõ -l
Truuta .Truuta -lõ -l
Tshinvali Tshinvali -htõ -(h)n
Tsiistre .Tsiistri -he -(h)n
Tsirguliina Tsirgu|liin -.liina -liina(h)n , Tsirgu .Tsirku Tsirgu(h)n
Tsolgo Tsolgo .Tsolko Tsolgo(h)n
Tsooru Tsooru .Tsu̬u̬ru Tsooru(h)n
Tšaad Tšaaď .Tšaadi Tšaadi(h)n , Chad .Chadi Chadi(h)n
Tšehhi Tšehhi .Tšehhi Tšehhi(h)n
Tšehhoslovakkia Tšehhoslovakkia -he -(h)n
Tšeljabinsk Tšeljabinsḱ -ihe -i(h)n
Tšetšeenia Tšetšeeniä -he -(h)n
Tšiili Tšiili .Tšiili Tšiili(h)n, Chile [ tšiile ] -hte -(h)n
Tšuktšimaa Tšuktšimaa -lõ -l
Tudu Tudu .Tuttu Tudu(h)n
Tudulinna Tuduliin v Tudu|liina -.liina-liina(h)n
Tuhalaane Tuha|laanõ -.laandõ -laanõ(h)n
Tulemaa Tulõmaa -lõ -l
Tuneesia Tuneesiä -he -(h)n
Tuvalu Tuvalu -he -(h)n
Tõdu Tõdu -lõ -l
Tõlliste Tõllistõ -he -(h)n
Tõravere Tõra|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Tõrva Tõrva .Tõrva Tõrva(h)n, . Tõrva -he -(h)n
Tõrvandi Tõrvandi -he -(h)n
Tõstamaa .Tõstamaa -lõ -l
Tähtvere Täht|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Tännassilma Tännäs|silmä -.silmä -silmä(h)n
Türgi Türgü .Türkü Türgü(h)n
Türi Türi -le -l
Türisalu Türi|salu -.sallu -salu(h)n
Türkmenistan T ü rkmenis|tań -.tan(n)i-tani(h)n
Uderna Udõrna -lõ -l
Udmurtia Udmurdimaa -lõ -l
Ufa Öfö [ öföö ] -hte -(h)n, Ufa -htõ -(h)n
Uganda Uganda -htõ -(h)n
Ugandi U(g)andi -he -(h)n
Uhtinina Uhtinõ̭na
Uibujärve .Uibu.mõisa -he -(h)n
Ukraina Uk.r a ina -he -(h)n
Ulila Ulila -he -(h)n
Umbsaare Umb|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Ungari .Ungari -he -(h)n , Maďarimaa -lõ -l
Ungavitsa Unga|vitsa -.vitsa -vitsa(h)n
Uniküla Uni|külä -.küllä -külä(h)n
Uruguay Uruguay -htõ -(h)n
Urvaste Urvastõ -he -(h)n
Usbekistan Usbekis|tań -.tan(n)i -tani(h)n
Uue-Antsla .Vahtsõ-.Antsla .Vahtsõhe-Antslahe Vahtsõ(h)n-Antsla(h)n
Uue-Irboska Vahtsõ-Irboska .Vahtsõhe Irboskahe Vahtsõ(h)n Irboska(h)n
Uue-Saaluse .Vahtsõ-Saalu(s)sõ .VahtsõheSaalussõhe v .Vahtsõhe-.Saalustõ Vahtsõ(h)nSaalussõ(h)n, Saalu(s)sõ
Uulu Uulu .Uulu Uulu(h)n
Uural .Uuraľ -ihe -i(h)n
Uurali jõgi .Uurali jõgi
Uus-Guinea .Vahtsõnõ Guine a .Vahtsõhe Guine. a htõ .Vahtsõ(h)n Guine a( h)n
Uus-Kaledoonia .Vahtsõnõ Kalõdoonia .Vahtsõhe Kalõdooniahe .Vahtsõ(h)n Kalõdoonia(h)n
Uus-Meremaa .Vahtsõnõ Meremaa . Vahtsõlõ Meremaalõ Vahtsõl Meremaal
Uusvada Uus|vada -vatta -vada(h)n
Vaabina .Vaabina -he -(h)n
Vaaksaarõ Vaak|saarõ -.saardõ -saarõ(h)n
Vaduz Vaduz Vaduzi [ va.duuz i] Vaduzi(h)n[ vaduuzi(h)n ]
Vagula järv Vakuľ Vagulahe Vagula(h)n , Vagola jär
Vagula Vagola -he -(h)n
Vahemeremaad .Vaihõmere|maaq -mailõ -mail
Vahemeri .Vaihõmeri
Vaida Vaida .Vaita Vaida(h)n
Vaidva jõgi .Vaidva -he -(h)n
Vaikne ookean Vaganõ ilmameri, Tasalik ilmameri
Vaivara .Vaivara .Vai.varra .Vaivara(h)n
Valga Valga v Valk .Valka Valga(h)n
Valgamaa Valga maakund
Valge meri .Valgõ meri
Valgemetsa .Valgõ|mõtsa -.mõtsa -mõtsa(h)n
Valgesoo .Valgõ|su̬u̬ -su̬u̬hu -suu(h)n
Valgevene Valgõvinne -hte -(h)n , .Valgõvinnemaa -lõ -l
Valgjärve Valǵjärve -le -l
Valguta Valguta -he -(h)n
Valjala .Valjala .Valjalahe v Val.jalga Valjala(h)n
Valka Läti-Valga v Läti-Valk Läti-.ValkaLäti-Valga(h)n
Valletta Valletta -he -(h)n
Vana-Antsla Vana-.Antsla .Vanna-.Antslahe Vana(h)n-.Antsla(h)n
Vana-Koiola Vana-Koiola .Vanna-Koiolahe Vana(h)n-Koiola(h)n
Vana-Kuuste Vana-.Kuustõ .Vanna-.Kuustõhe Vana(h)n-.Kuustõn
Vanaküla Vanakülä .Vanna.küllä Vana(h)nkülä(h)n
Vana-Nursi Vana-Nursi .Vanna-.Nurssi Vana(h)n-Nursi(h)n
Vana-Otepää Vana-Otõmpää -le -l v .Vanna-Otõmpäähä Vana(h)n-Otõmpää(h)n
Vana-Pärnu Vana-.Pärno .Vanna-.Pärnohe Vana(h)n-Pärno(h)n
Vana-Roosa Vana-Roosa .Vanna-Ru̬u̬sa v .Vanna-Ru̬u̬ssa Vana(h)n-Roosa(h)n
Vana-Saaluse Vana-Saalu(s)sõ .Vanna-Saalussõhe v .Vanna-.Saalustõ Vana(h)n-Saalussõ(h)n
Vana-Vastseliina .Vahtsõ|liina -.liina -liina(h)n, . Vahtsõliina.mõisa -he -(h)n, Asundus -tõ -õ(h)n
Vana-Võrumaa Vana-Võromaa -lõ -l v Vanalõ Võromaalõ Vanal Võromaal
Vanuatu Vanuatu -lõ -l
Vara Vara -lõ -l
Varbla .Varbla -he -(h)n
Varbola Varbola -he -(h)n
Varbuse .Varbusõ . Varbustõ v .Varbusõlõ Varbusõ(h)n v . Varbusõl
Vardja .Vardja -he -(h)n
Variku Variku -he -(h)n
Varnja .Varnja -he -(h)n
Varssavi .Varssa -ihe -i(h)n
Varstu .Varstu -he -(h)n
Vasalemma Vasa|lemma -.lemma -lemma(h)n
Vaskna järv .Vasḱna jär
Vasknarva Vasḱ|narva -.narva -narva(h)n
Vasla Vaśla -lõ -l
Vastse-Kasaritsa .Vahtsõ-Kasaritsa .Vahtsõhe-Kasa.ritsa Vahtsõ(h)n-Kasaritsa(h)n
Vastse-Kuuste .Vahtsõ-.Kuustõ .Vahtsõhe.Kuustõhe .Vahtsõ(h)n-.Kuustõ(h)n
Vastseliina .Vahtsõ|liina -.liina -liina(h)n
Vastsemõisa .Vahtsõ.mõisa .Vahtsõhe.mõisahe .Vahtsõ(h)n.mõisa(h)n
Vastse-Roosa .Vahtsõ|-Roosa .Vahtsõhe-Ru̬u̬sa .Vahtsõ(h)n-Roosa(h)n
Vatikan Vati|kań -.kan(n)i -kani(h)n
Veeriku Veeriku -lõ -l
Velikaja jõgi Velikaja jõgi, .Pihkva Imäjõgi
Vellavere Vella|vere -vi̬i̬rde -vere(h)n
Venemaa Vinnemaa -lõ -l
Venezuela Venezuela [ venessueela ] -htõ -(h)n
Vepsamaa Vepsämaa -lõ -l
Verhulitsa Verhu|litsa -.litsa -litsa(h)n
Verijärve Verijärve -le -l
Veriora Veriora -lõ -l
Verioramõisa Veriora.mõisa -he -(h)n
Veski = Veskimõisa .Veski -he -(h)n , .Veski.mõisa -he -(h)n
Vesuuv Vesuuvi tulõmägi, Vesuvio
Victoria järv Victoria jär
Vidrike Vidrike -le -l
Vietnam .Viet|naḿ -.nam(m)i -nami(h)n
Vigala Vigala -he -(h)n
Viimsi .Viimsi -he -(h)n
Viin Viiń .Viini Viini(h)n
Viira Viira Viira pääle Viira pääl , Viira -lõ -l
Viiratsi Viiratsi -he -(h)n
Viisli .Viisli [.viissli] -he -(h)n
Viitina .Viitenä v .Viitinä -he -(h)n
Viitka m .Viitka . Viitkilõ .Viitkil
Viljandi Vi(l)ländi -he -(h)n
Viljandimaa Vi(l)ländimaa -lõ -l
Villa Villa -lõ -l
Vilnius . Vilnius . Vilni.ustõ .Vilniusõ(h)n
Vilo Viľo .Vilľo Viľo(h)n
Viluste Vilustõ -he -(h)n , Virss|külä -.küllä-külä(h)n
Vinni Vinni .Vinni Vinni(h)n
Winnipegi järv Winnipegi jär
Virtsu Virtsu .Virtsu Virdsu(h)n
Viru-Jaagupi Viro-Jaagupi Viro-Jaagupihe Viro-Jaagupi(h)n
Virumaa Viromaa -lõ -l
Viru-Nigula Viro-Nigula -he -(h)n
Visela Viselä -he -(h)n
Visła Visla jõgi
Visse Visse -le -l
Vissi Vissi .Vissi Vissi(h)n
Voki Voki -lõ -l
Volga Volga jõgi
Volgograd Volgo|graď -.gra(a)di -gradi(h)n
Vorbuse .Vorbusõ -lõ -l
Vormsi .Vormsi -lõ -l
Võhandu jõgi Võhandu (jõgi), Võu (jõgi)
Võhma .Võhma -he -(h)n
Võmmorski Võmmorski -he -(h)n
Võnnu Võnnu .Võndu Võnnu(h)n
Võrtsjärv Võ̭rtsjär, Virtsjär
Võru Võro Võrolõ v . Võrro Võrol v Võro(h)n
Võrukivi Võro|kivi -kivvi -kivi(h)n
Võrumaa Võromaa -lõ -l
Võrumõisa Võro.mõisa -he -(h)n
Võrusoo Su̬u̬ Su̬u̬ pääle Su̬u̬ pääl , Võrosu̬u̬ -lõ v - pääle -l v - pääl
Võsu Võsu -lõ -l
Võuküla Võu|külä -.küllä -külä(h)n
Võõpsu Võ̭õ̭pso -he -(h)n
Väheru Väherü -le -l
Väike Emajõgi .Väikene Imäjõgi, .Väiku Imäjõgi
Väike Munamägi (.Väiku) Munamägi
Väike Taevaskoda (.Väiku) Taivas|koda -kotta -kua(h)n
Väike väin .Väiku väin
Väike-Aasia .Väiku-Aasia .Väikuhe-Aasiahe .Väiku(h)n-Aasia(h)n
Väike-Maarja .Väiku-.Maarja -he -(h)n
Väike-Pakri .Väiku-.Pakri -lõ -l
Väike-Veerksu .Väiku-Viirksu -he -(h)n
Väike-Õismäe .Väiku-Õismäe -le -l
Väimela .Väimälä v . Väimärä -he -(h)n
Väinameri Väinämeri
Vällämägi . Vällämägi
Väluste Välustõ -he -(h)n
Vändra .Vändrä -he -(h)n
Vänerni järv Vänerni jär
Värska .Verska v .Värska -he -(h)n
Vääna jõgi .Väänä jõgi
Väätsa Väätsä .Väätsä v Väätsäle Väätsä(h)n v Väätsäl
Õhne jõgi .Õhne jõgi
Õisu Õisu .Õissu Õisu(h)n
Õru Õru .Õrru v Õrulõ Õru(h)n v Õrul
Ähniorg Ähni|org -.orgo -oro(h)n
Äksi Äksi .Äksi Äksi(h)n
Ämari Ämäri -he -(h)n
Äänisjärv Äänisjär
Ööbikuorg Ööbikuorg, .Siskaorg
Ühendemiraadid Ütisemi|raadiq -.raatõhe -raadõ(h)n
Ühendkuningriik Ütiskuning|riiḱ -.riiki-riigi(h)n