ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Vahtsõlõ pruukjalõ!

Tereq!

Seost sõnaraamatust saat võro keele sõnno vabalt otsiq, kaiaq ja kullõldaq. Ku Sa kõnõlõt esiq võro kiilt (vai ka seto vai muud lõunõeesti kiilt) ja mõistat taad ilosahe vällä üteldäq, sis kutsumi sinno sõnaraamatuhe esiq uma helüga sõnno sisse lugõma.

Väiku sõnno sisselugõmisõ oppus om tan.

Panõq hinnäst pruukjas kirjä ja prooviq perrä!

Teedüs
Pruukjanimi (taad võivaq tõõsõq pruukjaq nätäq):*

Pruukjanimi olõ-i vaba!

Pruukjanimi om alla kolmõ märgi vai sisaldas keelat märke!


Salasõna:* Salasõna vahtsõst:*

Salasõnaq lää-äi kokko!

Hää olnuq valliq sääne salasõna, midä Sa ütegi tõõsõ lehe man ei pruugiq. Sääl piät olõma vähämbält katõsa märki nii suuri ku väikeisi tähti ja numbriid.

Meiliaadrõs:*

Su meiliaadrõssit tõõsõq pruukjaq ei näeq. Taad pruugimi õnnõ Sullõ teedäq andmisõs, ku Su kontoga om määntsitki häti.

Sugu:*Keelepiirkund*


Muu piirkund:

Muu: