ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

UMAHUSSÕNNO VÕRDÕLÕMINÕ

Algvõrrõq Keskvõrrõq Ülivõrrõq
Nimekäänüs Umakäänüs Osakäänüs
suur' suurõmb suurõmba suurõmbat kõ:gõ suu­rõmb
vana vanõmb vanõmba vanõmbat kõ:gõ va­nõmb
illos ilosamb ilosamba ilosambat v ilo.sampa kõ:gõ ilosamb
lämmi .lämmämb .lämmämbä .lämmämbät v .läm.mämpä kõ:gõ .läm­mämb
.õ:ndsa .õ:ndsamb .õ:ndsamba .õ:nsdambat v .õ:nd.sampa kõ:gõ .õ:ndsamb
kõllanõ kõllatsõmb kõllatsõmba kõllatsõmbat v kõlla.tsõmpa kõ:gõ kõllatsõmb
harilik hariligumb hariligumba hariligumbat v harili.gumpa kõ:gõ hariligumb
.osliganõ .osligadsõmb .osligadsõmba .osligadsõmbat v .osliga.dsõmpa kõ:gõ .osligadsõmb
makõ makõmb v magõhõmb makõmba v magõhõmba makõmbat v magõ.hõmpa kõ:gõ makõmb v kõ:gõ magõhõmb
Mitmus
suurõq suurõmbaq suurõmbidõ suurõmbit kõ:gõ suu­rõmbaq
vanaq vanõmbaq vanõmbidõ vanõmbit kõ:gõ va­nõmbaq
ilosaq ilosambaq ilosambidõ v ilo.sampi ilosambit v ilo.sampi kõ:gõ ilosambaq
.lämmäq .lämmämbaq .lämmämbide v .läm.mämpi .lämmämbit v .läm.mämpi kõ:gõ .läm­mämbäq
.õ:ndsaq .õ:ndsambaq .õ:ndsambidõ v .õ:nd.sampi .õ:ndsambit v .õ:nd.sampi kõ:gõ .õ:ndsambaq
kõlladsõq kõllatsõmbaq kõllatsõmbidõ v kõlla.tsõmpi kõllatsõmbit v kõlla.tsõmpi kõ:gõ kõllatsõmbaq
hariliguq hariligumbaq hariligumbidõ v harili.gumpi hariligumbit v harili.gumpi kõ:gõ hariligumbaq
.osligadsõq .osligadsõmbaq .osligadsõmbidõ v .osliga.dsõmpi .osligadsõmbit v .osliga.dsõmpi kõ:gõ .osligadsõmbaq
makõq makõmbaq v magõhõmbaq makõmbidõ v magõ.hõmpi makõmbit v magõ.hõmpi kõ:gõ makõmbaq v kõ:gõ magõhõmbaq