ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

TEGOSÕNA MOODUQ

I tegonimi

Tekev tegomuud Tettäv tegomuud
.käk'mä .viskama käkitämä visatama
.käk'mä(h)n .viskama(h)n
.käk'mäst .viskamast
.käk'mäldäq .viskamaldaq

II tegonimi

käkkiq visadaq
käkki(h)n v käkke(h)n visatõ(h)n

Kesksõnaq
Ollõvaig

Tekev tm Ütsüs Mitmus Ütsüs Mitmus
Nimekäänüs .käk'vä .käk'väq .viskav .viskavaq
Umakäänüs .käk'vä .käk'vide .viskava .viskavidõ
Osakäänüs .käk'vät .käk'vit .viskavat .viskavit
Sissekäänüs .käk'vähe .käk'vihe .viskavahe .viskavihe
Tettäv tm Ütsüs Mitmus Ütsüs Mitmus
Nimekäänüs käkitäv käkitäväq visatav visatavaq
Umakäänüs käkitävä käkitävide visatava visatavidõ
Osakäänüs käkitävät käkitävit visatavat visatavit
Sissekäänüs käkitävähe käkitävihe visatavahe visatavihe

Minnevaig

Tekev tm Ütsüs Mitmus Ütsüs Mitmus
Nimekäänüs .käk'nüq .käk'nüq visanuq visanuq
Umakäänüs .käk'nü .käk'nüide v .käk'nüisi visanu visanuidõ v visanuisi
Osakäänüs .käk'nüt .käk'nüid v .käk'nüisi visanut visanuid v visanuisi
Sissekäänüs .käk'nühe .käk'nüihe v .käk'nüisihe visanuhe visanuihe v visanuisihe
Tettäv tm Ütsüs Mitmus Ütsüs Mitmus
Nimetav käkit käkidüq visat visaduq
Umakäänüs käkidü käkitüide v käkitüisi visadu visatuidõ v visatuisi
Osakäänüs käkitüt käkitüid v käkitüisi visatut visatuid v visatuisi
Sissekäänüs käkitühe käkitüihe v käkitüisihe visatuhe visatuihe v visatuisihe

Kimmäs kõnnõviis'

Ollõvaig

Tekev tegomuud
1. (ma) käki käki eiq v käki-iq v ei käkiq (ma) .viska .viska eiq v .viska-(a)iq v ei .viskaq
2. (sa) käkit v käkideq (sa) .viskat v .viskadõq
3. (tä) käkk' (tä) .viskas
1. käkimiq v mi käki .viskamiq v mi .viska
2. käkitiq v ti käkit v (ti) käkideq .viskatiq v ti .viskat v (ti) .viskadõq
3. (nä) .käk'väq (nä) .viskasõq
Tettäv tegomuud
1. (ma) käkidä käkidä eiq v käkidä-(ä)iq v ei käkidäq (ma) visada visada eiq v visada-(a)iq v ei visadaq
2. (sa) käkität v käkitädeq (sa) visatat v visatadõq
3. (tä) käkitäs (tä) visatas
1. käkitämiq v mi käkidä visatamiq v mi visada
2. käkitätiq v ti käkität v ti käkitädeq visatatiq v ti visatat v ti visatadõq
3. (nä) käkitäseq (nä) visatasõq

Lihtminnevaig

Tekev tegomuud
1. (ma) käke v .käkse käki es v käki-(i)s v es käkiq (ma) .visksi .viska es v .viska-(a)s v es .viskaq
2. (sa) käket v käkeq v käke­deq
v .käkset v .käkseq v .käksedeq (sa) .visksit v .visksiq v .visk­sidõq
3. (tä) käkke v .käk'se (tä) visas'
1. käkemiq v mi käke v .käksemiq v mi .käkse .visksimiq v mi .visksi
2. käketiq v ti käket v ti käkeq
v ti käkedeq v .käk­se­tiq v ti .käk­set
v ti .käkseq v ti .käk­se­deq .visksitiq v ti .visksit v ti .visksiq v ti .visksidõq
3. (nä) käkeq v .käkseq v käkeväq v .käkseväq (nä) .visksiq v .visksivaq
Tettäv tegomuud
1. (ma) käkidi käkidä es v käkidä-(ä)s v es käkidäq (ma) visadi visada es v visada-(a)s v es visadaq
2. (sa) käkitit v käkidiq v käkitideq (sa) visatit v visadiq v visatidõq
3. (tä) käkiti (tä) visati
1. käkitimiq v mi käkidi visatimiq v mi visadi
2. käkititiq v ti käkitit v ti käkidiq v ti käkitideq visatitiq v ti visatit v ti visadiq v ti visatidõq
3. (nä) käkidiq v käkitiväq (nä) visadiq v visativaq

Täüs'minnevaig

Tekev tegomuud
1. (ma) olõ .käk'nüq olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq .käk'nüq (ma) olõ visanuq olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq visanuq
2. (sa) olõt .käk'nüq (sa) olõt visanuq
3. (tä) om .käk'nüq (tä) om visanuq
1. olõmiq v mi olõ .käk'nüq olõmiq v mi olõ visanuq
2. olõtiq v ti olõt .käk'nüq olõtiq v ti olõt visanuq
3. (nä) ommaq .käk'nüq v ommavaq .käk'nüq (nä) ommaq visanuq v ommavaq visanuq
Tettäv tegomuud
1. ma) olõ käkit olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq käkit (ma) olõ visat olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq visat
2. (sa) olõt käkit (sa) olõt visat
3. (tä) om käkit (tä) om visat
1. olõmiq v mi olõ käkidüq olõmiq v mi olõ visaduq
olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq visaduq
olõ eiq v olõ-(õ)iq v ei olõq käkidüq
2. olõtiq v ti olõt käkidüq olõtiq v ti olõt visaduq
3. (nä) ommaq käkidüq
v ommavaq käkidüq (nä) ommaq visaduq v ommavaq visaduq

Inneminnevaig

Tekev tegomuud
1. (ma) olli .käk'nüq olõ es v olõ-(õ)s v es olõq .käk'nüq (ma) olli visanuq olõ es v olõ-(õ)s v es olõq visanuq
2. (sa) ollit .käk'nüq (sa) ollit visanuq
3. (tä) oll' .käk'nüq (tä) oll' visanuq
1. ollimiq v mi olli .käk'nüq ollimiq v mi olli visanuq
2. ollitiq v ti ollit .käk'nüq ollitiq v ti ollit visanuq
3. (nä) olliq .käk'nüq v ollivaq .käk'nüq (nä) olliq visanuq v ollivaq visanuq
Tettäv tegomuud
1. (ma) olli käkit olõ es v olõ-(õ)s v es olõq käkit (ma) olli visat olõ es v olõ-(õ)s v es olõq visat
2. (sa) ollit käkit (sa) ollit visat
3. (tä) oll' käkit (tä) oll' visat
1. ollimiq v mi olli käkidüq ollimiq v mi olli visaduq
olõ es v olõ-(õ)s v es olõq visaduq
olõ es v olõ-(õ)s v es olõq käkidüq
2. ollitiq v ti ollit käkidüq ollitiq v ti ollit visaduq
3. (nä) olliq käkidüq v ollivaq käkidüq (nä) olliq visaduq v ollivaq visaduq

Tinkõlõja kõnnõviis'

Ollõvaig

Tekev tegomuud
1. ma käki(s)siq v .käk'nüq käki(s)si eiq v käki(s)si-iq v ei käki(s)siq v .käk'nü(q) es v .käk'nü-(ü)s v es .käk'nüq ma .viskasiq v visanuq .viskasi eiq v .viskasi-iq v ei .viskasiq v visanu(q) es v visanu-(u)s v es visanuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma käkitäsiq v käkitänüq käkitäsi eiq v käkitäsi-iq v ei käkitäsiq v käkitänü es v käkitänü-(ü)s v es käkitänüq ma visatasiq v visatanuq visatasi eiq v visatasi-iq v ei visatasiq v visatanu es v visatanu-(u)s v es visatanuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.

Minnevaig

Tekev tegomuud
1. ma olõ(s)siq .käk'nüq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq .käk'nüq ma olõ(s)siq visanuq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq visanuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma olõ(s)siq käkit v käkitänüq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq käkit v käkitänüq ma olõ(s)siq visat v visatanuq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq
visat v visatanuq
2. sa sa
3.
1. mi olõ(s)siq käkidüq v käkitänüq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq käkidüq v käkitänüq mi olõ(s)siq visaduq v visatanuq olõ(s)si es v olõ(s)si-(i)s v es olõ(s)siq
visaduq v visatauq
2. ti ti
3.

Kaudõnõ kõnnõviis'

Ollõvaig

Tekev tegomuud
1. ma käkkev v .käk'vät ei käkkev v ei .käk'vät ma .viskav v .viskavat ei .viskav v ei .viskavat
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma käkitäv v käkitävät ei käkitäv v ei käkitävät ma visatav v visatavat ei visatav v ei visatavat
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.

Minnevaig

Tekev tegomuud
1. ma ollõv v olõvat .käk'nüq ei ollõv v ei olõvat .käk'nüq ma ollõv v olõvat visanuq ei ollõv v ei olõvat visanuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma ollõv v olõvat käkit ei ollõv v ei olõvat käkit ma ollõv v olõvat visat ei ollõv v ei olõvat visat
2. sa sa
3.
1. mi ollõv v olõvat käkidüq ei ollõv v ei olõvat käkidüq mi ollõv v olõvat visaduq ei ollõv v ei olõvat visaduq
2. ti ti
3.

Käskjä kõnnõviis'

Ütsüse 2. käkiq käk'ku eiq v käk'ku-(u)iq v ärq käk'kuq .viskaq visaku eiq v visaku-(u)iq v ärq visakuq
Mitmuse/Mitmusõ 1., 2. käk'keq visakõq

Kaudõnõ käskjä kõnnõviis'

Ollõvaig

Tekev tegomuud
1. ma käk'kuq v käk'keq .ärkuq käk'kuq ma visakuq v visakõq .ärkuq visakuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma käkitäguq .ärkuq käkitäguq ma visataguq .ärkuq visataguq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.

Minnevaig

Tekev tegomuud
1. ma .olkuq .käk'nüq .ärkuq .olkuq .käk'nüq ma .olkuq visanuq .ärkuq .olkuq visanuq
2. sa sa
3.
1. mi mi
2. ti ti
3.
Tettäv tegomuud
1. ma .olkuq käkit .ärkuq .olkuq käkit ma .olkuq visat .ärkuq .olkuq visat
2. sa sa
3.
1. mi .olkuq käkidüq .ärkuq .olkuq käkidüq mi .olkuq visaduq .ärkuq .olkuq visaduq
2. ti ti
3.