ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Näütäjäq asõsõnaq seo, taa, tuu, neoq, naaq, nuuq

Nimekäänüsseotaatuu:neoqnaaqnuu:q
Umakäänüsseotaatuu:neidenaidõnoidõ
Osakäänüsseodtaadtuu:dneidnaidnoid
Sissekäänüs.seoho.taahatuu:hu.neihte.naihtõ.noihtõ
Seenkäänüsseo(h)ntaa(h)ntuu:(h)nnei(h)nnai(h)nnoi(h)n
Seestkäänüsseosttaasttuu:stneistnaistnoist
Päälekäänüsseolõtaalõtoolõneilenailõnoilõ
Päälkäänüsseoltaaltuu:lneilnailnoil
Päältkäänüsseolttaalttuu:ltneiltnailtnoilt
Saajakäänüsseostaastuu:sneisnaisnois
Piirikäänüsseoniqtaaniqtooniqneideniqnaidõniqnoidõniq
Ilmakäänüsseoldaqtaaldaqtooldaqneildaqnaildaqnoildaq
Ütenkäänüs.seogaq.taagaqtuu:gaqneidegaqnaidõgaqnoidõgaq