ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Küsüjäq asõsõnaq miä ja kiä

Nimekäänüs miä kiä
Umakäänüs mink kink
Osakäänüs midä kedä
Sissekäänüs minkahe v mii:he kinkahe [v kehe]
Seenkäänüs minka(h)n v mii:(h) kinka(h)n v [ke(h)n]
Seestkäänüs minkast v mii:st kinkast v [kest]
Päälekäänüs minkalõ v mii:le kinkalõ v kelle
Päälkäänüs minkal v mii:l kinkal v kel
Päältkäänüs minkalt v mii:lt kinkalt v kelt
Saajakäänüs minkas v mii:s kinkas v [kes]
Piirikäänüs minkaniq v meeniq kinkaniq [keeniq]
Ilmakäänüs minkaldaq v mii:ldäq kinkaldaq v keldäq
Ütenkäänüs minkaq kinkaq

Tabõlin ommaq nulkklambridõ vaihõl vä­häm­bän kirän teo­ree­ti­li­dseq moo­duq, midä raamadu kok­­ko­pand­jaq olõ-õi eläväst kee­lest ei üleskirotuisist löüd­nüq.