ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

NIMISÕNA MOODUQ

Käänüs
Ütsüs Mitmus
Nimekäänüs jalg külä hammas jalaq küläq .hambaq
Umakäänüs jala külä .hamba .jalgo külli .hambi(i)dõ
(hammastõ)
Osakäänüs .jalga küllä hammast .jalgo külli .hambit
.hambiid
Sissekäänüs .jalga .küllä .hambahe
(.hambadõ)
.jalgo(he) .külli(he) .hambi(i)he
(.hambi(i)dõ)
(hammastõhe)
Seenkäänüs jala(h)n külä(h)n .hamba(h)n jalo(h)n kü(l)li(h)n .hambi(i)(h)n
(hammastõ(h)n)
Seestkäänüs jalast küläst .hambast jalost kü(l)list .hambi(i)st
(hammastõst)
Päälekäänüs jalalõ küläle .hambalõ jalolõ kü(l)lile .hambi(i)lõ
(hammastõlõ)
Päälkäänüs jalal küläl .hambal jalol kü(l)lil .hambi(i)l
(hammastõl)
Päältkäänüs jalalt külält .hambalt jalolt kü(l)lilt .hambi(i)lt
(hammastõlt)
Saajakäänüs jalas küläs .hambas jalos kü(l)lis .hambi(i)s
(hammastõs)
Piirikäänüs jalaniq küläniq .hambaniq jaloniq kü(l)liniq .hambi(i)niq
(hammastõniq)
Ilmakäänüs jalaldaq küläldäq .hambaldaq jaloldaq kü(l)lildäq .hambi(i)ldaq
(hammastõldaq)
Ütenkäänüs jalagaq külägaq .hambagaq .jalgogaq külligaq .hambi(i)dõgaq
(hammastõgaq)

Umaette käänüsses olõ-õi tan loet olõjatkäänüst, miä om moodu poolõst alasi sama miä seenkäänüs ja si­su poolõst vastas kotussidõ saajalõkäänüs­sele, nt pääliinan oll' tä jo noorõn mehen ministrin.