ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Eesti-võro sõnaraamadu sisukõrd

Võro-eesti sõnaraamadu sisukõrd

Lühendüseq


Võrokeelidseq lühendüseq
ilmak ilmakäänüs
jne ja nii edesi
k käänüs
kq kaeq
m mitmus
min minnevaig
nimek nimekäänüs
nr nummõr'
nt näütüses
osak osakäänüs
piirik piirikäänüs
päälek päälekäänüs
päälk päälkäänüs
päältk päältkäänüs
saajak saajakäänüs
seenk seenkäänüs
seestk seestkäänüs
sissek sissekäänüs
tm tegomuud
umak umakäänüs
v vai
vm vai muu
vms vai muu sääne
ü ütsüs
ütenk ütenkäänüs
Eestikeelidseq lühendüseq
a ainsus
alaleü alaleütlev
alaltü alaleütlev
alalü alalütlev
e ehk
enesekoh enesekohane
halv halvustav
hellitl hellitlev
hrl harilikult
ilmaü ilmaütlev
jm ja muu, ja mujal
jms ja muu selline
kaasaü kaasaütlev
keel keeleteadus
kesks kesksõna
korduv korduvalt
kõnek kõnekeelne
lastek lastekeelne
m mitmus(lik)
min minevik
nalj naljatlev
nim nimetav
nr number
nt näiteks
omast omastav
osast osastav
p pööre
piltl piltlik
pms peamiselt
sag sageli
seesü seesütlev
seestü seestütlev
sisseü sisseütlev
st see tähendab
sõim sõimusõna
v või
vm või muu
vms või muu selline
vrd võrdle
vt vaata
vulg vulgaarne
vähend vähendussõna, deminutiiv