ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Eesti-võro sõnaraamadu sisukõrd

Võro-eesti sõnaraamadu sisukõrd

Lühendüseesti k.võro k.
anat anatoomia anatoomia
biol bioloogia bioloogia
ehitüs ehitus ehitüs
eläjät zooloogia eläjätiidüs
folkl folkloristika rahvaluulõtiidüs
füüs füüsika füüsiga
hindäkotsinõ enesekohane verb hindäkotsinõ tegosõna
halv halvustavalt halvustavalt
harv harva esinev harv
hrl harilikult hariligult
ilmak ilmaütlev kääne ilmakäänüs
jne ja nii edasi ja nii edesi
jur õigusteadus õigustiidüs
k kääne, pööre käänüs
kal(and) kalandus kalandus
kasvot botaanika kasvotiidüs
keem keemia keemiä
kiiï keeleteadus keeletiidüs
kirj kirjandus kirändüs
kq vaata kaeq
kq ka vaata ka kaeq ka
kunst kunst kunst
kõnnõk kõnekeel kõnnõkiiï
latsik lastekeel latsikiiï
luudust loodusteadus luudustiidüs
m mitmus mitmus
maj majandus majandus
matõm matemaatika matõmaatiga
med meditsiin meditsiin
merend merendus merendüs
mil sõjandus sõandus
min minevik minnevaig
muus muusika muusiga
mõts metsandus mõtsandus
müt mütoloogia mütoloogia
naï naljatlevalt naïaga
nimek nimetav kääne nimekäänüs
nr number nummõë
nt näiteks näütüses
osak osastav kääne osakäänüs
p pööre (tegosõna) käänüs
piirik rajav kääne piirikäänüs
piltl piltlikult piltligult
päälek alaleütlev kääne päälekäänüs
päälk alalütlev kääne päälkäänüs
päältk alaltütlev kääne päältkäänüs
pääm peamiselt päämidselt
rahvat etnoloogia rahvatiidüs
saajak saav kääne saajakäänüs
sag m sageli mitmuses sagõhõhe mitmusõn
seenk seesütlev kääne seenkäänüs
seestk seestütlev kääne seestkäänüs
seto kiiï setukeelne sõna seto keele sõna
sissek sisseütlev kääne sissekäänüs
sport sport sport
sõim sõimusõna sõimusõna
tehniga tehnika tehniga
tm tegumood tegomuud
umak omastav kääne umakäänüs
v või vai
van vananenud sõna vanamoodulinõ sõna
vm või muu vai muu
vms või muu selline vai muu sääne
vulg vulgaarne sõna ropp sõna
ü ainsus ütsüs
ülek ülekantud tähenduses ülekannõtun tähendüsen
ütenk kaasaütlev kääne ütenkäänüs