ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Eesti-võro sõnaraamadu sisukõrd

Võro-eesti sõnaraamadu sisukõrd

Sõnaraamadu tüürühm:

Elleri Kalle, Fastrõ Mariko, Holdsi Leila, Jüvä Sullõv, Kalkuni Kalev, Kalla Urmas, Kama Kaido, Kottisse Vaike, Kukõ Erich, Kõivupuu Marju, Laanõ Valdis, Nigoli Salme, Oro Laivi, Pajusalu Karl, Plado Helen, Pulga Jaan, Reimanni Nele, Saarõ Eva, Saarõ Evar, Sika Aavo, Sarvõ Õiõ, Säde Viive, Viselä Agu, Vodi Alvar

Mõtsasõnno avidiq üle kaiaq


Kuuba Rainer ja Koemetsa Enno

Nõvvo and' ja korrõktuuri lugi

Saarõ Eva

Kujond' ja külgi pääle sääd'

Lööperi Priit

Tennämi

Metsa Marri, Hornsby Michaelit,
 Rahmani Jani, Sibula Priitu ja kõiki tõisi, kiä ommaq sõnaraamadu kokkopandmisõ ja välläandmisõ man nõvvo andnuq
vai abis olnuq.

Tugõjaq:

  • Kultuuriministeerium;
  • Eesti Kultuurkapital;
  • Rahvakultuuri Keskusõ;
  • Vana Võrumaa kultuuriprogramm;
  • Riiklidsõq programmiq
;
    • „Eesti keel ja rahvuslik mälu”
;
    • „Eesti keel ja kultuurimälu”.