ristike

Sisseminek
vai luu vahtsõnõ pruukja
Lisaq menüü ikoon

Eesti-võro sõnaraamadu sisukõrd

Võro-eesti sõnaraamadu sisukõrd

Synaraamadutüürühmä liikmõq:

Elleri Kalle, Fastrõ Mariko,
Jüvä Sullõv, Jüvä Triin, Kama Kaido,
Kasagu Enn, Kukõ Erich, Nigoli Salme,
Pulga Jaan, Saarõ Evar ja Reimanni Nele

Akadeemiline juhtminõ:

Pajusalu Karl

Retsensendiq ja nõvvoandjaq:

Allasõ Tiia, Haagi Anu,
Hindi Mati, Kauksi Ülle, Kõivu Ants,
Niidi Ellen, Oittisõ Hannu, Tóthi Szilárd,
Viikbergi Jüri ja Viitso Tiit-Rein

Käsikirä kokkopandmisõ man ommaq avitanuq

Fastrõ Mariko ja Jüvä Triin

Korrõktuuri ommaq lugõnuq

Elleri Kalle, Jüvä Triin, Kasagu Enn, Kukõ Erich,
Nigoli Salme, Pajusalu Karl ja Vodi Laivi

Edimädse sõnavaligu abiprogrammi om vällä märk'nüq

Kasagu Enn

Kujondanuq ja lehekülgi pääle pandnuq om

Jüvä Sullõv

Rahagaq ommaq tugõnuq

Eesti Kultuur'kapital', Kultuuriministeerium',
KERA programm' ja riiklinõ programm'
„Lõunaeesti keel ja kultuur”