Võro ja seto kirändüskogo

Otsiq tekste

võro

seto

võro ja seto

Seo võro ja seto kirändüskogo om osa Võro Instituudi võro ja seto keelekorpusõst. Korpusõn om parhilla umbõs 400 teksti (ca 350 000 sõnna). Tekstiq ommaq peri aastist 1881 — 2014 . Päält ilokirändüstekste om tan viil eräle latsi- ja aokirändüstekste, esseistikat, mälehtüisi, tarbõtekste, dokumente ja e-kirjo tekste. Naid kõiki saa tast otsiq nii üten tõisi tekstiliikega ku ka erälde. Korpusõ kokkopandmist om rahaga tugõnuq riiklinõ programm Eesti keeletehnoloogia.

Terve korpusõ üten zip-failin saa alla tõmmadaq siist (06.02.17).